Je vyžadováno připojení Wi-Fi. Při aktualizaci musí být počítač zapnut nebo v úsporném režimu a musí být spuštěna aplikace.