Συγκριτική αξιολόγηση μπαταριών MobileMark 2014: Ο XPS 13 δοκιμάστηκε με επεξεργαστή 8ης γενιάς Intel Core i5 8265U, RAM 8 GB, SSD 256 GB και οθόνη FHD. Με βάση δοκιμές που διεξήχθησαν με τη χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης Mobile Mark 2014 για τη διάρκεια της μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συγκριτική αξιολόγηση, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.bapco.com. Τα αποτελέσματα της δοκιμής προορίζονται αποκλειστικά για συγκριτικούς σκοπούς. Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα αποτελέσματα της δοκιμής και διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, τις συνθήκες λειτουργίας, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες. Η μέγιστη διάρκεια της μπαταρίας θα μειώνεται με τον χρόνο.