הסוללה מובנית במחשב הנייד עצמו, ואינה ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש.