Συγκριτική αξιολόγηση μπαταρίας MobileMark 2014: δοκιμή του XPS 15 2-in-1 με τον Intel Core i5 8305G 8ης γενιάς, 8 GB RAM, 256 GB SSD και οθόνη FHD. Βάσει δοκιμών που διεξήχθησαν με τη χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης Mobile Mark 2014 για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συγκριτική αξιολόγηση, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.bapco.com (στα Αγγλικά). Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα αποτελέσματα της δοκιμής και ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, τις συνθήκες λειτουργίας, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες. Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί με το χρόνο.