Vier redenen waarom Belgische steden hun digitale transformatie moeten versnellen

De publieke sector, vooral in België, was nooit een voorloper op vlak van IT-revolutie. Een combinatie van beperkte budgetten/tijd en een gezonde dosis voorzichtigheid heeft altijd al voorkomen dat zij de rol van early adopter op zich namen. Maar overheden, en steden in het bijzonder, zouden nu hun eigen digitale transformatie moeten versnellen.

“We zijn er altijd in geslaagd om de stad te laten functioneren met wat we hebben. Waarom zouden we opeens moeten investeren in het digitaliseren van alles?” Het is een begrijpelijke maar gevaarlijke redenering die we al een paar keer hebben gehoord. Het antwoord is vrij eenvoudig: de samenleving rondom ons en in onze steden is drastisch en supersnel aan het veranderen.

Als een bestuur weigert om de infrastructuur van haar stad aan te passen, dan verliest het uiteindelijk de interactie met burgers en omgeving. Als dit wordt verwaarloosd, zal dit uiteindelijk leiden tot slechte beleving van de dienstverlening, tot een digitale achterstand, tot gefrustreerde burgers en personeel. En niet te vergeten: een niet te onderhouden en niet-beveiligde omgeving.

Daarom zijn er minstens vier belangrijke redenen voor steden om eerder vandaag dan morgen aan hun digitale transformatie te beginnen:

foto: Wyron A

1) Onze steden blijven elk jaar groeien

De roep om fusies van steden en hun ocmw’s zijn slechts een voorbeeld van hun op handen zijnde groei. Het is immers onbetaalbaar om kleinere steden met hetzelfde serviceniveau te beheren als grotere steden. De roep om fusies zal dus alleen maar luider en luider klinken.

Dit leidt tot grotere gemeenschappen, elk met een erfenis uit het verleden van vaak incompatibele en verschillende infrastructuren. Helaas zijn grotere steden of gemeentes vaak geen synoniem van grotere budgetten of meer personeel.

Daarom groeit ook de behoefte aan een uniform beleid en een beter beheersbare IT-omgeving. Vooral omdat het percentage mensen in een stad/dorp ook zal toenemen. Tegen 2050 zal twee derde van onze bevolking in steden wonen. Een betrouwbaar systeem dat een organisatie in staat stelt om geleidelijk te groeien, is essentieel voor het succes in termen van dienstverlening aan burgers en het beperken van de werkdruk voor de eigen werknemers.

2) Onze demografie verandert

Onze steden worden niet alleen groter, ze worden ook steeds heterogener. Het aantal burgers en werknemers met een verschillende achtergrond of land van herkomst, blijft stijgen. Allemaal hebben ze hun eigen opvattingen over de maatschappij, verschillende verwachtingen, verschillende culturen en verschillende gewoontes.

Niet alleen immigratie/oorsprong bepaalt echter de heterogeniteit van uw stad. Ook de toenemende leeftijdsverschillen. De gemiddelde levensverwachting blijft stijgen en steeds meer burgers blijven tot op hoge leeftijd heel actief en helder van geest. Onnodig te zeggen dat deze verouderende groep heel andere behoeften en verwachtingen heeft dan de millennials en andere jongeren die naar de stad trekken.

Voor de gemeentelijke diensten is de grote uitdaging om relevant te blijven voor elke subgroep. Vooral omdat in dit mobiele tijdperk burgers snel antwoord willen. We willen allemaal onze informatie nu, via om het even welke app, waar we ook zijn en op om het even welk apparaat dan ook.

Dat zijn veel uitdagingen, maar technologie verbindt ze allemaal en kan een oplossing bieden voor alle verschillende sociale groepen.

3) De digitale stad

Doel van een stad is om een ​​uitstekende dienstverlening te bieden aan burgers. Dit zijn als het ware de klanten en het is primordiaal om hen tevreden te houden. Door data te verzamelen, data te verdelen en slimme initiatieven te lanceren, wordt een stad slimmer en kan het zijn bewoners interactieve diensten bieden. Diensten zoals E-loket, openbare wifi, energie-efficiëntie, afval- en verkeersmanagement, … Allemaal initiatieven die een bestuur in staat stellen om op een beter niveau met haar doelpubliek te communiceren.

Om dergelijke initiatieven te starten, moet je als bestuur al deze gegevens die verspreid zijn over de stad en binnen de organisatie eerst verzamelen, opslaan en analyseren. Sensoren en edge gateways kunnen hierbij helpen, maar de vraag die je jezelf moet stellen is: “Is mijn huidige infrastructuur klaar en veilig voor die grote hoeveelheid nieuw gegenereerde data?” Alleen als de centrale infrastructuur volledig is gemoderniseerd en geautomatiseerd, ben je in staat om volledig te profiteren van de IoT-gegevens en om nieuwe data driven initiatieven te kunnen starten.

4) Multi-cloud

Evolueren naar een digitale/slimme stad betekent ook dat je transformeert in de richting van een applicatie-gedreven organisatie. Apps die diensten aanbieden aan de burgers en die worden gebruikt door de eigen administratie. Deze applicaties draaien steeds vaker in een multi-cloudomgeving. Cloud is echter een gebruiksmodel en deze cloud-omgevingen draaien ook op infrastructuur met servers, opslag, beveiliging en netwerkcomponenten. Deze infrastructuur kan zowel on-premise in het eigen datacenter draaien of op locatie worden uitgevoerd in een private of publieke cloud van een serviceprovider. We evolueren naar een hybride cloudstrategie. Tegen 2020 zal maar liefst 90% in een hybride cloudomgeving werken. Het definiëren van welke toepassingen waar uitgevoerd worden, en het maken van een hybride cloudstrategie is een belangrijke eerste stap. De tweede stap is om ervoor te zorgen dat u een veilige omgeving bouwt waarin al deze toepassingen en gegevens kunnen worden geplaatst, gecontroleerd, gebruikt en veilig van de ene naar de andere cloud worden verplaatst.

Foto: Yeo Khee

Wat steden meteen kunnen doen

Dit is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor de meeste Belgische steden. Velen worstelen nog steeds met oude, gemengde omgevingen, beperkte beschikbare (digitale) vaardigheden en een gebrek aan budget. Wat het moeilijk maakt om te transformeren en te groeien als organisatie, Maar de vier bovenstaande stuwende krachten laten nauwelijks enige keuze.

  1. Je moet je huidige IT-strategie digitaal transformeren en herbekijken om flexibel te blijven als organisatie, om de groeiende datastroom en administratieve last bij te houden en je te kunnen focussen op het optimaliseren van de gebruikerservaring (van de burger) in plaats de huidige IT-omgeving draaiende te houden.
  2. Vraag jezelf af waar je in de komende jaren wil staan? Blijf je hetzelfde doen of besef je dat transformatie noodzakelijk is? Als je erkent dat de wereld om ons heen aan het veranderen is, kun je vooruitkijken en de toekomst omarmen.
  3. Technologie stelt je in staat om aan een geautomatiseerde, performante, gevirtualiseerde, schaalbare, multi-cloud en veilige organisatie te werken. Het zal ook helpen bij het overbruggen van de kloof tussen technologie en de lokale noden en ambities.

Dus, wacht niet en start uw digitale reis!

Ben je betrokken bij de beleidsvorming van steden en de lokale overheid in België?  Ben je op zoek naar een technologiepartner om je digitale ambities waar te maken? Neem contact met mij via yannick.deneys@dell.com en dan bekijken we samen hoe jouw ambities werkelijkheid kunnen worden.

About the Author: Dell Technologies