8 strategische stappen voor succesvolle transformatie op basis van Artificial Intelligence

Door: Arnaud Bacros, Managing Director Enterprise Benelux, Dell EMC

Artificial Intelligence (AI) wordt wereldwijd door vele organisaties van elke omvang omarmd. Volgens wereldwijd onderzoek van analistenbureau Forrester onder beslissers over data- en analytics-technologie, heeft 51 procent van de organisaties al enige vorm van AI geïmplementeerd of is eerdere implementaties flink aan het uitbreiden. Zeker 20 procent is voornemens om binnen twaalf maanden met AI aan de slag te gaan.

Artificial Intelligence in Nederland
Als we inzoomen op Nederland, dan zien we dat AI inmiddels vaste voet aan wal heeft gekregen, zeker wanneer we het vergelijken met veel Zuid-Europese landen. Het is ook niet zomaar dat komend jaar enorm veel seminars en conferenties worden georganiseerd rondom dit thema. Een aardig voorbeeld van de strategische inzet van AI is de VN. Zij zetten de technologie in vanuit een nieuwe unit in Den Haag. Hier worden op wereldwijde schaal risicoanalyses gedaan op zaken als stijgende werkloosheid en de inzet van nieuwe technologie door criminelen en kwaadaardige staten. Dit nieuwe Centre for AI and Robotics helpt bij in kaart brengen van (potentiële) dreigingen.

Het inzetten van AI in de bedrijfsvoering is echter geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt niet alleen om investeringen voor de lange termijn, het start met visie over hoe AI een organisatie kan helpen om beter te presteren en om de concurrentiepositie te versterken. Omdat AI veel verder gaat dan het inzetten van technologie is het de vraag wie de voortrekkersrol zou moeten spelen in dergelijke trajecten.

De leidende rol van de CIO
Forrester Consulting is van mening dat de CIO een leidende rol moet spelen om ervoor te zorgen dat AI-projecten succesvol zijn en risico’s worden vermeden, en daar ben ik het volledig mee eens. CIO’s zijn perfect gepositioneerd om de rest van het C-level te onderwijzen over ontwikkelingen en mogelijkheden van AI. Ook kunnen ze schetsen wat dit betekent voor hun business en de positie ten opzichte van concurrenten. Zo wordt de inzet van AI onderdeel van de business-strategie in plaats van slechts een implementatie van een project. De data en (storage-) infrastructuren waarover de CIO waakt zijn tevens van groot belang voor AI-implementaties, wat eveneens een reden is om zulke trajecten bij de CIO neer te leggen. CIO’s zullen moeten investeren in kennis, nieuwe applicaties, infrastructuur en platforms en bestaande systemen moeten gemoderniseerd worden om het snel toenemend aantal AI-initiatieven te kunnen bolwerken. Tegelijkertijd zullen zij de business outcomes in kaart moeten brengen om tijdig bij te kunnen sturen en op basis van inzicht te kunnen groeien.

Acht essentiële stappen
Om CIO’s te helpen hun AI-strategie vorm te geven, heeft Forrester 8 essentiële stappen gedefinieerd die CIO’s kunnen nemen om AI-initiatieven succesvol te implementeren. Deze 8 stappen kunnen worden gegroepeerd in drie hoofdgroepen met activiteiten.

 1. Word de spil van AI-initiatieven binnen je organisatie
 • Betrek lines of business en informeer naar hun behoeftes op het gebied van AI.
 • Start met het meten van de impact van AI en hou deze cijfers goed in de gaten.

Deze stappen vallen onder het inventariseren van startende en langer lopende AI-initiatieven. Leer daarvan en vorm ze om tot een samenhangend en transparant AI-programma.

 1. Moderniseer en automatiseer de infrastructuur
 • Moderniseer de IT-infrastructuur voor bestaande workloads.
 • Maak gebruik van moderne platforms voor het bouwen van AI-oplossingen.
 • Investeer in infrastructuur waarop je AI goed kunt schalen.

Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de operationele efficiëntie en investeringen in de nieuwe infrastructuur en technologie die nodig zijn om AI succesvol te laten zijn.

 1. Geef leiding aan het volledige AI-programma
 • Claim de verantwoordelijkheid voor de AI-strategie van jouw organisatie.
 • Bouw gelijktijdig aan de AI-kennis en skills van zowel IT als de business.
 • Zorg ervoor dat je voortdurend de business case van je werk actualiseert om toekomstige AI-investeringen veilig te stellen.

Deze stappen zorgen ervoor dat je AI-strategie zichtbaar wordt bij de juiste mensen waardoor nieuwe projecten kunnen worden gestart die écht waarde zullen toevoegen.

8 strategische stappen voor succesvolle transformatie op basis van Artificial Intelligence

Volwassen business cases
Organisaties die deze 8 stappen als blauwdruk willen gebruiken bij hun transformatie op basis van AI, doen er goed aan kennis te nemen van volwassen business cases met een bewezen ROI. Voorbeelden daarvan zijn het moderniseren van legacy-systemen die niet tegemoet kunnen komen aan de eisen van deze tijd. En investeringen in het automatiseren van processen en in self service. Dit zorgt ervoor dat u tijd en geld vrijmaakt die vervolgens geïnvesteerd kunnen worden in AI-initiatieven die een strategische bijdrage leveren aan de business.

Goede data is de sleutel tot succes
Afsluitend wil ik graag benadrukken dat elk AI-initiatief staat of valt met de hoeveelheid en kwaliteit van de data waarover het kan beschikken. Helaas is data vaak moeilijk te beheren. Het huist in verschillende databases die verspreid staan over diverse business units op afzonderlijke locaties waar soms duizenden mensen op hun eigen manier gebruik van maken. Het inrichten van een data- en storage-platform met de juiste architectuur waar iedereen toegang tot heeft is daarom van enorme waarde voor organisaties. Niet alleen voor AI-projecten, maar ook voor andere data-intensieve activiteiten. AI-specialisten kunnen u namelijk goed vertellen hoeveel tijd ze kwijt zijn aan het ‘schoonmaken’ van data. Wanneer u dit issue strategisch aanpakt, bent u in staat om snel en groot te schalen met uw AI-projecten die daadwerkelijk het verschil kunnen maken in uw industrie.

Download de whitepaper
Wilt u meer weten over de 8 strategische stappen voor succesvolle transformatie op basis van AI die Forrester heeft gedefinieerd? Download dan de gratis whitepaper.

About the Author: Arnaud Bacros