De digitale transformatie paradox

Door: Arnaud Bacros, Managing Director Enterprise Benelux, Dell EMC

Practice what you preach. Deze regel geldt niet noodzakelijk voor digitale transformatie, zoals we ontdekten in onze Digital Transformation Index-enquête. De werkelijke situatie is dat hoewel leidinggevenden zich bewust zijn van de kracht en het belang van het opzetten van een digitale strategie, velen het niet doen.

Uit onze gegevens blijkt zelfs dat van de bijna 75% besluitvormers in de wereld die geloven dat digitale transformatie breder moet worden gedragen in hun organisaties, slechts 33% zich daadwerkelijk inzet voor de implementatie van essentiële digitale business-vaardigheden in hun bedrijf. Als we nog beter kijken, lijkt het erop dat veel organisaties vastzitten in een paradox; waar werknemers en besluitvormers geloven in de kracht van digitale transformatie, erkent 72% van de managers dat de juiste acties niet worden ondernomen om nieuwe technologie en digitale strategieën te implementeren. Koppel dit aan het feit dat 45% van de bedrijven wereldwijd zich ernstig zorgen maakt dat ze binnen drie tot vijf jaar verouderd raken en dat meer dan driekwart van de managers zich aanzienlijk bedreigd voelt door digitale start-ups, dan lijkt het erop dat bedrijven behoefte hebben aan extra sturing.

Maar waar te beginnen?
Wij geloven dat een succesvolle digitale transformatie afhankelijk is van de volgende vijf stappen:

1. Klanten stimuleren digitale transformatie, dus differentieer met de beste technologie
De vraag van de consument is vrij voorspelbaar, aangezien de meerderheid van de klanten vooral waarde hecht aan meer stabiliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en efficiëntie bij het gebruik van diensten, data en content. Bedrijven weten dit, maar beslissers bekennen nog steeds dat hun organisaties meer zouden kunnen en moeten innoveren en dat zes op de tien bedrijven wereldwijd niet voldoen aan de vraag van klanten naar hoogwaardige producten en diensten. Klanten zijn de belangrijkste drijvende kracht achter digitale transformatie en bedrijven kunnen uitblinken als ze aan de behoeften van klanten voldoen en deze overtreffen.

2. Gebruik uw klantgegevens als basis voor toekomstige strategieën
Transformatie begint en eindigt met data. Hoewel analytics en gegevensverzameling wijdverspreid zijn in de huidige markt, gebruikt 72 procent van de bedrijven het nog steeds niet om het gedrag en de vraag van consumenten te voorspellen. Meer dan tweederde (64 procent) van de bedrijven geeft toe niet op het juiste moment, in real-time, op data te reageren en niet in staat te zijn om data-besluitvorming over de hele organisatie uit te rollen. Totdat dit verandert, zullen bedrijven blijven verliezen van beter geïnformeerde concurrenten.

3. Agility is de sleutel tot succes, dus wees flexibeler!
Twee jaar geleden waren business leaders het eens over vijf vaardigheden die een digitale onderneming moest omarmen en een van de belangrijkste was agile innovatie. Uit onze gegevens blijkt dat 70 procent van de wereldwijde organisaties deze doelstelling niet haalt, grotendeels als gevolg van minder investeringen in software- en applicatie-ontwikkeling, waardoor de time-to-market wordt verlengd. Winnaars maken stappen vooruit en bedrijven die eerder aan tafel zijn gekomen, zullen veel minder weerstand ondervinden van concurrentie en hebben meer kans om een groter deel van de taart te veroveren.

4. Put your money where your mouth is
Het omarmen van digitale transformatie is een absolute must in de huidige markt en iedereen weet dat. Uit onze enquête bleek echter dat van de 73 procent van de leidinggevenden die het erover eens zijn dat digitale transformatie in de hele organisatie breder moet worden gedragen, slechts 39 procent innovatieve digitale processen in hun organisaties heeft geïmplementeerd. Het afstemmen van de bedrijfsstrategie met de meningen van de beslissers en de visie van de c-suite zal van cruciaal belang zijn bij het realiseren van een succesvolle digitale transformatie-strategie .

5. Maak investeren in digitale transformatie mogelijk door slim budgetbeheer
Een derde van de bedrijven geeft aan dat gebrek aan budget en middelen een transformatie hinderen. Echter, er komt nog steeds geld binnen, aangezien 67 procent van de respondenten een hoge omzet van $500 miljoen tot $50 miljard rapporteert. De data bieden ook een verklaring: van de deelnemers waardeert slechts 41 procent van de organisaties de board voor het stimuleren digitale transformatie, wat mogelijk wijst op een gebrek aan commitment van business leaders zelf. Waar besluitvormers niet de juiste beslissingen nemen, is het belangrijk dat belangrijke influencers gezamenlijk communiceren over de voordelen van een moderne digitale strategie.

De digitale transformatie paradox

Transformeren naar het nieuwe denken
We hebben vastgesteld dat bedrijven die lang bestaan, ongeacht hun grootte, zich ernstig zorgen maken over de concurrentie van kleine, agile, digitale start-ups, maar het bewijs suggereert dat velen hun eigen overlevingskansen saboteren door de digitale transformatie binnen hun eigen organisatie te vertragen. Een deel van deze vrees komt voort uit de behoefte om bewijzen in de markt te zien van disruptieve technologieën. Het enige probleem is dat, tegen de tijd dat innovatieve nieuwe oplossingen en strategieën mainstream worden, ze al zijn ingehaald door ‘the next thing’ – wat betekent dat digitale startups sneller stappen maken en profiteren van jongere technologieën.

Er zijn manieren om dit te omzeilen. Zo is het mogelijk de acceptatie van nieuwe technologieën te versnellen via externe IT-partners. Vaak biedt de aard van de relaties tussen business leaders en dienstverleners of consultants een snellere manier om een ​​moderne digitale strategie te accepteren en te implementeren. Het is belangrijk om de zakelijke voordelen vooraf te demonstreren. Wanneer u gebruik kan maken van een relatie met een vertrouwde adviseur, wordt het proces veel eenvoudiger en krijgt u sneller en beter resultaat.

Het is duidelijk dat de kloof tussen de opvattingen van werknemers en business leaders met betrekking tot digitale transformatie in hun eigen organisatie en de daadwerkelijke implementatie, een aanzienlijk obstakel vormt voor vooruitgang. Om de allerbeste producten en diensten te leveren, kunnen bedrijven zich niet langer veroorloven om te wachten met het implementeren van nieuwe technologieën. Waar extra barrières door besluitvormers worden gecreëerd, zullen IT-leiders moeten samenwerken met vertrouwde IT-partners wiens advies effectiever beklijft met de c-suite.

About the Author: Arnaud Bacros