IT is enabler voor sustainability

Isabel Moll, General Manager bij Dell Technologies in Nederland reisde onlangs mee met een handelsmissie naar de VS. Tijdens een speech in Austin adresseerde ze het onderwerp sustainability. Dat thema staat ook centraal tijdens een Dutch IT Channel Talkshow onder leiding van Danny Frietman.

Moll zag tijdens de reis bijzondere oplossingen die direct kunnen helpen in grote en kleine organisaties. “Die ideeën zijn vaak afkomstig van startups. Het ontbreekt hen echter soms aan slagkracht om op te schalen, en daar kan Dell Technologies een rol bij spelen.”

Lieke Hamers, Connect Sustainable Society Lead bij Dell Technologies, neemt ook deel aan de talkshow. Zij kijkt met haar team naar grote maatschappelijke opgaven, waarbij technologie als enabler voor oplossingen kan zorgen.

“Denk daarbij aan de energietransitie, of aan duurzame mobiliteit. We analyseren dan hoe we dat innovatief kunnen ondersteunen en optimaliseren. Bijvoorbeeld door data toegankelijk te maken.” In de praktijk kan ook een bedrijf als Dell Technologies dat niet alleen. “We werken daarvoor nauw samen met partners en andere bedrijven in ecosystemen.”

Als voorbeeld noemt Hamers een project dat het Ministerie van I&M initieert op het gebied van duurzame mobiliteit. “Samen met andere bedrijven en organisaties willen we komen tot duurzame bedrijfsmodellen.”

Duurzame werkgever

Sustainability is echter breder, maakt Moll duidelijk. “Het gaat nadrukkelijk ook om het duurzaam omgaan met werknemers. Hoe geven we de mobiliteit van onze eigen werknemers vorm? Hoe kom je met het personeel tot een duurzame samenwerking, bijvoorbeeld als het gaat om de work-life balance?”

Moll geeft aan dat IT een belangrijke factor is bij de verduurzaming van de maatschappij. “Zowel als het gaat om de sustainability van de sector zelf, als bij het verduurzamen van andere bedrijfstakken. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid als het gaat om verduurzaming.”

 

Bekijk de video en ervaar hoe Dell Technologies samen met partners ecosystemen in beweging brengt om duurzame doelstellingen te realiseren.

Peter Nool

About the Author: Peter Nool

Experienced manager in marketing, driving innovative solutions and new business initiatives for customers. I worked for listed companies in the IT, automotive and publishing industry. Focus on dialogue marketing in B-to-B markets to accelerate customer value and business growth. Owner of the Dell for Entrepreneurs program in the Netherlands. Together with Entrepreneurial Eco system we bridge the gap between corporate innovators and the Startup Community. Specialties: Combining innovation and marketing strategy. Initiating opportunities and building marketing partnerships. Drive co-creation, partner eco systems in international environment.