Overbrug de transformatiekloof en realiseer uw digitale toekomst

Overbrug de transformatiekloof en realiseer uw digitale toekomst

Wanneer we tijd doorbrengen met onze klanten, is er één consistent thema dat keer op keer terugkeert: traditionele bedrijven zoeken een digitale transformatiestrategie omdat ze weten dat hun levensvatbaarheid op de lange termijn hiervan afhankelijk is.

Dell Technologies Digital Transformation Index
Toch laat onderzoek zien dat veel bedrijven vastzitten in de transformatiekloof. Ze willen transformeren, maar weten niet hoe ze moeten beginnen. De tweede Dell Technologies Digital Transformation Index, die de staat van digitale transformatie in meer dan 40 landen in kaart brengt, bevestigde deze realiteit: 91% van de bedrijven wereldwijd staat nog steeds voor grote obstakels bij het realiseren van digitale transformatie. De grootste barrières komen ook in gesprekken met klanten naar voren. Dit waren de tien meest genoemde barrières van de respondenten:

 1. Zorgen over privacy van data en cybersecurity
 2. Gebrek aan budget en/of middelen
 3. Gebrek aan de juiste vaardigheden en expertise (intern)
 4. Regulerings- en wetswijzigingen
 5. Onvolwassen digitale cultuur: gebrek aan afstemming en samenwerking
 6. Gebrek aan juiste technologieën om snel te kunnen werken
 7. Informatie-overload
 8. Gebrek aan steun van topmanagement
 9. Gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie
 10. Zwak digitaal bestuur en structuur

Uiteindelijk gaat het voor klanten om twee eenvoudige vragen: “Hoe beginnen we?” en: “Hoe kunnen we sneller transformeren?”

ProConsult Advisory
Dell Technologies Consulting biedt de oplossing voor een snellere transformatie met de lancering van zijn ProConsult Advisory-diensten. Hiermee kunnen klanten aan de slag met gemakkelijke, wereldwijd consistente consulting-services die binnen zes weken een speciale transformatie-roadmap opleveren.

ProConsult Advisory-diensten helpen klanten te bepalen waar en hoe ze aan de slag kunnen gaan met hun transformatie. Ze helpen klanten om bijna de helft van hierboven genoemde top tien belemmeringen direct aan te pakken.

Overbrug de transformatiekloof en realiseer uw digitale toekomst

AS-IS/TO-BE methode
Het bereiken van consensus over en de afstemming van IT-, applicatie- of workforce-transformatie-initiatieven tussen stakeholders is een uitdaging. Elke stakeholder heeft zijn/haar eigen perspectief, gebaseerd op ieders rol in de organisatie. De verschillende opvattingen resulteren niet in een compleet beeld waarin alle belanghebbenden het eens zijn.

ProConsult Advisory-diensten gebruiken onze eigen AS-IS/TO-BE-methode om consensus te bereiken tussen stakeholders van een organisatie en om een eenvoudig transformatieplan te leveren, compleet met een roadmap en zakelijke voordelen. En dit alles binnen zes weken. Meer informatie over onze AS-IS/TO-BE-methode is te vinden op het InFocus – het Dell Technologies Services-blog.

Waar kunnen ProConsult Advisory-diensten bij helpen?
Er zijn drie soorten ProConsult Advisory-diensten beschikbaar (Base, Core en Plus) in het Dell Technologies Consulting-portfolio van IT-, Applicatie- en Workforce-transformatie. Elke dienst is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van organisaties, van de eenvoudigste tot de meest complexe. Het gaat hierbij om:

 • Gebrek aan de juiste vaardigheden en expertise (intern) – Onze meest ervaren consultants gebruiken best practices en hun ervaringen bij het ontwikkelen van transformatieprogramma’s voor vergelijkbare bedrijven.
 • Informatie-overload – We filteren de informatie om de klant een beknopt resultaat te bieden met AS-IS/TO-BE-overzicht, concrete vervolgstappen en de zakelijke voordelen.
 • Gebrek aan steun van topmanagement – We brengen stakeholders samen om consensus te bereiken.
 • Gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie – Ons AS-IS/TO-BE-product levert een ‘big picture’-weergave waarop organisaties kunnen instemmen en de status kunnen volgen.

IT-organisaties hebben steeds meer verwachtingen, maar IT-leiders zien dat hun budgetten stabiel blijven of zelfs afnemen. De digitale toekomst komt eraan en vereist meer dan alleen technologie. Er is een doordachte, meerjarige strategie nodig die rekening houdt met mensen, processen en technologie. Lees meer over hoe Dell Technologies Consulting u kan helpen om aan de slag te gaan: dellemc.com/ProConsultAdvisory

About the Author: Dell Technologies