Zorg voor betrokken werknemers met de juiste endpoints

Door: Jordi Baggen, Benelux Sales Director Client Solutions bij Dell EMC

Zorg voor betrokken werknemers met de juiste endpoints

De werkplek verandert snel door de consumerization of IT. Doordat de moderne werknemer gewend is om in zijn privéleven bepaalde apps en devices te gebruiken, wil hij hier ook over beschikken tijdens het werk. Wat dit voor uw bedrijf betekent? Er is niet één model dat bij elke onderneming past. De sleutel tot succes is de juiste balans vinden tussen wat uw medewerkers verwachten en de beheerbaarheid en security van de IT-infrastructuur.

Werknemers vinden de technologie die zij op hun werk tot hun beschikking hebben steeds belangrijker. Een auto van de zaak is niet meer hét criterium om voor een werkgever te kiezen, de juiste technologie wel.

Uit onderzoek van Dell EMC blijkt zelfs dat, als werknemers het gevoel hebben dat zij de juiste apps en devices tot hun beschikking hebben, 78 procent zich meer betrokken voelt bij de organisatie. Verder presteren bedrijven met betrokken personeel 147 procent beter wat betreft omzet. Dus ook vanuit HR- en recruitment oogpunt wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om met up-to-date apps en devices te werken.

Daardoor is het voor steeds meer IT-organisaties belangrijk om de user experience en de tevredenheid onder werknemers centraal te stellen, waardoor we steeds vaker zien dat de Employee Net Promoter Score (eNPS) een belangrijke KPI is geworden voor IT.

Dus waar vroeger de eerste vraag in productontwikkeling was of het technisch haalbaar was, start de ontwikkeling van oplossingen tegenwoordig bij de vraag wat de behoeftes en uitdagingen zijn van werknemers. Om de juiste producten aan organisaties te kunnen leveren, kijken wij in de eerste plaats naar het gedrag van mensen. Bij de productontwikkeling zetten wij zelfs fysiologie en psychologie in. Pas daarna kijken wij of het idee technisch haalbaar is en of het in het financiële plaatje past.

Wij onderscheiden drie werksituaties – productivity needs – waarop wij inspelen bij onze productontwikkeling. De eerste van deze drie ‘needs’ is de mogelijkheid om snel te reageren, bijvoorbeeld door een whatsappje te sturen of een korte mail te lezen of beantwoorden. De tweede noemen wij ‘deep dive’ en gaat over het gemakkelijk maken om content te creëren, zoals het voorbereiden van een presentatie of langere teksten reviewen en redigeren. De derde need is ‘dynamically collaborate’ oftewel de mogelijkheid bieden om optimaal te kunnen samenwerken. Door simpele features in te bouwen waarmee wij inspelen op deze situaties, maken wij het de eindgebruiker makkelijker.

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is onze Active Steering Anttenna. Deze technologie hebben wij vorig jaar geïntroduceerd en zal in de loop van 2019 een standaard worden voor vrijwel alle zakelijke notebooks van Dell. Deze technologie zorgt ervoor dat uw systeem altijd op zoek gaat naar het access point met het sterkste signaal. Dat is niet altijd afkomstig van het dichtstbijzijnde accesspoint. Het kan zijn dat een accesspoint dat zich verder weg bevindt minder druk belast is en daardoor toch meer bandbreedte biedt aan een gebruiker, dit in tegenstelling tot traditionele technologie van ‘Passive Antennas’. Zo zorgen wij ervoor dat met technologie die op de achtergrond zijn werk doet, de gebruiker sneller toegang heeft tot data en daardoor productiever kan werken.

Verder ontwikkelen wij vanuit ons services team klantenpersonas die de werknemers representeren. Op die manier is het makkelijker om de IT zo in te richten dat de werkplek beter aansluit bij het digitale profiel van de werknemers, wat de tevredenheid en betrokkenheid vergroot.

Wel is het erg belangrijk dat medewerkers goede training en begeleiding krijgen wanneer nieuwe technologieën – zowel hardware als software gerelateerd – worden geïntroduceerd op de werkvloer. Op die manier kunnen medewerkers het maximale uit hun digitale werkplek halen en dus productiever en efficiënter werken.

About the Author: Dell Technologies