• Onze ESG-doelstellingen

  Een essentieel onderdeel van elk plan is het stellen van ambitieuze tijdgebonden doelstellingen en, nog belangrijker, het delen van vooruitgang binnen deze doelstellingen.

  • Duurzaamheid stimuleren

   Onze doelstellingen voor duurzaamheid stimuleren zijn gericht op onze acties op de klimaatverandering en de circulaire economie, zodat we betere resultaten kunnen behalen voor het bedrijfsleven, de mensen en de planeet

   • Klimaatactie

   • Tegen 2050 stoten we netto geen CO2 (GHG) meer uit in de scopes 1, 2 en 3.

    Belangrijke drijfveren

    • In 2030 willen we de uitstoot van CO2 in scopes 1 en 2 met 50% terugbrengen
    • In 2030 halen we 75% van de elektriciteit uit duurzame bronnen in alle Dell Technologies faciliteiten. In 2040 moet dit 100% zijn
    • In 2030 verminderen we de absolute uitstoot van scope 3 broeikasgassen in gekochte goederen en services met 45%.
    • In 2030 verminderen we de absolute uitstoot van scope 3 broeikasgassen bij gebruik van gekochte producten met 30%.

   • Circulaire economie

   • In 2030 zal voor iedere metrische ton van onze producten die klanten kopen, één metrische ton worden hergebruikt of gerecycled.

   • In 2030 wordt 100% van onze verpakkingen gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal of wordt gebruikgemaakt van hergebruikte verpakkingen.

   • In 2030 zal meer dan de helft van onze productinhoud bestaan uit gerecycled of hernieuwbaar materiaal.

  • MEER INCLUSIE

   Onze doelstellingen voor het cultiveren van inclusiviteit zorgen ervoor dat we ons inzetten voor gelijkwaardigheid, vertrouwen en belangenbehartiging voor elkaar

   • INCLUSIEF PERSONEELSBESTAND

   • In 2030 willen we bereiken dat 50% van onze wereldwijde werknemers en 40% van ons wereldwijde leidersteam bestaat uit personen die zich als vrouw identificeren.

   • In 2030 willen we bereiken dat 25% van onze Amerikaanse werknemers en 15% van onze Amerikaanse people leaders personen zijn die zich identificeren als Black/African American of Hispanic/Latino

  • LEVENS TRANSFORMEREN

   Met onze doelstelling voor het veranderen van levens kunnen we de kracht van technologie gebruiken om de grootste uitdagingen in de samenleving op te lossen

   • DIGITALE INCLUSIVITEIT

   • In 2030 zullen we 1 miljard levens verbeteren door digitale inclusiviteit.

    Belangrijke drijfveren

    • Elk jaar tot en met 2030 bestaat 50% van de mensen die direct worden geholpen, uit personen die zich identificeren als meisjes, vrouwen of iemand uit een ondervertegenwoordigde groep
    • Elk jaar tot en met 2030 zorgen we ervoor dat werknemers in onze toeleveringsketen toekomstbestendige vaardigheden kunnen ontwikkelen.

   • GEVEN EN VRIJWILLIGERSWERK

   • Elk jaar tot en met 2030 neemt 75% van onze werknemers deel aan vrijwilligerswerk in hun gemeenschappen.

    Belangrijke drijfveren

    • In 2030 zullen we onze expertise en technologie gebruiken om de digitale transformatie van 1000 non-profitpartners te ondersteunen.
  • VERTROUWEN HOOGHOUDEN

   Met onze doelstellingen voor het hooghouden van vertrouwen, kunnen we onze ethische cultuur en waarden integreren in de manier waarop we zakendoen

   • vertrouwen

   • In 2030 beoordelen onze klanten en partners Dell Technologies als hun meest vertrouwde technologiepartner.

    Belangrijke drijfveren

    • Tegen 2024 zal Dell de eerste gevalideerde Zero Trust-oplossing beschikbaar stellen, die is geaccrediteerd door de Amerikaanse overheid en zal commercieel beschikbaar zijn voor wereldwijde organisaties in de publieke en particuliere sector.
    • In 2025 publiceert 100% van de actief verkochte, door Dell ontworpen en branded producten en aanbiedingen een lijst met softwarematerialen (SBOM), die transparantie biedt voor externe en opensourcecomponenten.
    • In 2030 bieden alle nieuwe Dell producten en aanbiedingen die authenticatie gebruiken een authenticatiemechanisme zonder wachtwoord
    • Ieder jaar tot en met 2030 maken we het voor klanten gemakkelijker en sneller om keuze en controle uit te oefenen over hun persoonlijke data
  • Meer ontdekken

  • FY23 ESG-rapport

   In ons jaarlijkse ESG-rapport laten we zien hoe onze verplichtingen klimaatactie stimuleren, de circulaire economie versnellen, digitaal inclusieve community's ondersteunen en ons inclusieve personeelsbestand stimuleren.

  • Toenemende ambities op ons pad naar Net Zero

   Klimaatverandering is een van de meest urgente problemen van onze tijd. John Pflueger, Principal Environmental Strategist, deelt hoe Dell actie onderneemt met op wetenschap gebaseerde uitstootdoelen.