7 grunner til at du bør vurdere hyperkonvergert

Markedet for hyperkonvergerte infrastrukturer vokser raskt og mye.

Markedet for hyperkonvergerte infrastrukturer vokser raskt og mye. Her er de viktigste årsakene.

IT-avdelingen er den viktigste forutsetningen for å lykkes med digitalisering, og smart teknologi er det fremste konkurransefortrinnet. Tilgang til smarte plattformer og datakraft er en nødvendighet, og derfor ser vi en markant oppsving i etterspørselen etter enheter for å bygge fleksible og skalerbare private skyer. De som er i gang med konvergert infrastruktur melder om disse erfaringene:

1. Smartere plassbruk i datasenteret: Mindre og kraftigere enheter gjør mye mer enn gårsdagens maskinvare.

2. Enklere administrasjon: I takt med at databehovet blir større, må stadig flere oppgaver håndteres av færre ressurser. Med hyperkonvergerte løsninger kan kompliserte operasjoner på tvers av systemer håndteres fra det samme grensesnittet.

3. Automatisering: Ved at alle komponenter kommer fra den samme leverandøren blir det tryggere og enklere å strømlinjeforme/forenkle prosesser. Dette frigjør veldig mye tid som kan brukes til å fornye og forbedre tjenester som bedre støtter forretningsbehov. Gårsdagens siloer fjernes og virksomheten blir mindre avhengig av spesialistkompetanse.

4. Raskere endringer: En mer fleksibel grunnmur gjør det enklere, mer kostnadseffektivt og raskere å rulle ut nye tjenester til de ansatte. Med Dell EMC VxRail sammen med programvare fra VMware er ny infrastruktur oppe på godt under en time.

Hver måned lager vi et testmiljø i Oslo der eksperter selv kan teste de smarte hyperkonvergerte løsningene. Les mer og meld deg på her (lenke til eventside)

5. Skjerpet sikkerhet: Innebygget sikkerhet og færre komponenter gjør det mye enklere å lykkes med den beste fysiske og virtuelle sikringen av de viktigste eiendelene (data).

6. Smart vekst: Med hyperkonvergerte enheter kan man starte i det små med prisgunstige enheter og skalere opp til så mye som 64 noder i en klynge – som igjen kan seriekobles i så stort omfang man ønsker. Virksomheten kan dermed skalere etter behov på en rask og enkel måte, og IT blir i større grad en driftskostnad.

7. Lavere kostnader: Hyperkonvergert infrastruktur gir gjerne de mest fordelaktige regnestykkene fordi du bruker færre ressurser, du kan enklere fordele ut kost på avdelings- og tjenestenivå, unngår kostbar nedetid og slipper andre former for ubehagelige sikkerhetsoverraskelser. Det er også en stor fordel med detaljoversikt over hva du egentlig bruker penger på.

Vil du lære mer om hvorfor hyperkonvergert er rett for dere?

About the Author: Børre Nygren

Senior løsningsrådgiver Epost: borre.nygren@dell.com