Bærekraft og lønnsomhet kan være to sider av samme sak

IT-bransjen bidrar til store karbonavtrykk. Derfor er det viktig at vi utvikler løsninger og produkter som kan være med på å snu utviklingen.

IT-bransjen bidrar til store karbonavtrykk. Derfor er det viktig at vi utvikler løsninger og produkter som kan være med på å snu utviklingen.

Elektronisk avfall (e-avfall) er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden. World Economic Forum, anslår at verdens befolkning vil generere nesten 60 millioner tonn e-avfall i 2022 – det tilsvarer mer enn 4500 Eiffeltårn! De melder også at i underkant av 20 prosent av e-avfallet blir resirkulert på en ansvarlig måte. Det er langt fra nok. Fortsetter dagens trend, vil vi i 2040 generere 120 millioner tonn e-avfall.

Jeg er klar over at IT-bransjen og Dell Technologies er en del av utfordringen, og bidrar til et forbruk som ikke er bærekraftig over tid. Derfor må vi ta vår del av ansvaret for å få ned CO2-utslippene, ved å utvikle smartere løsninger og produkter.

25. august deltar vi på CIO Forum om bærekraftig IT i samarbeid med Computerworld. Les mer om arrangementet og meld deg på her.

Ambisiøse, men realistiske mål

Dell Technologies har satt seg som mål å bli klimanøytrale innen 2050. For å få bukt med klimakrisen må alle tiltak deles opp i mindre handlinger. Det samme gjelder for oss som selskap. Våre ulike tiltak skal virke sammen for å skape endring.

Elektroniske produkter påvirker miljøet gjennom hele livssyklusen – fra utvinning av råmaterialer, til produksjon, distribusjon, bruk og avhending. Dell Technologies har et mål om at ingen PC-er skal bli til elektronisk avfall. Da må bærekraft integreres i alle deler av produktets levetid, inkludert designfasen.

Å øke energieffektiviteten er også viktig. Vi jobber på tvers av hele produktporteføljen vår, og har redusert gjennomsnittlig energiforbruk med 64 prosent siden 2011 på hele porteføljen til Dell og Dell EMC. På våre servere har vi oppnådd hele 75 prosent reduksjon i energiforbruk. I tillegg kan våre nye servere i dag kjøre på 40°C, mot en bransjestandard på 35°C. Det betyr at de i “peak time” kan de kjøre på 45°C.

Det vil ta tid å komme helt i mål med å ha null avfall i produksjonen, men vi har noen prinsipper og strategier for å nå vår visjon om null-avfall som gjør oss i stand til å komme nærmere og nærmere en helt avfallsfri prosess.

Løsninger for problemet

Vi har lansert en rekke tjenester som skal gjøre det lettere for virksomheter å ta miljøvennlige og mer bærekraftige valg. For eksempel kan alle våre produkter leveres som en tjeneste. Det betyr at man leier IT-utstyret man trenger, og kan enkelt bytte det inn eller oppgradere ettersom behovene forandrer seg.

For bedriften og bedriftens ansatte betyr det at man raskt kan få tak i den nyeste teknologien, samtidig som kostnadene til drift og vedlikehold går ned. I tillegg sikrer du at PC-er som ikke lenger er kraftige nok til ditt behov, kan reinstalleres og settes i stand for å bli brukt på nytt av andre som ikke har behov for like kraftige modeller. Du kan være trygg på at PC-er blir tatt hånd om og resirkulert på best mulig måte når de når slutten av sin livssyklus.

Allerede når du bestiller de første PC-ene sparer du penger ved at du slipper investeringskostnader, men kun betale leie for de PC-ene du trenger til enhver tid. Og du sparer tid på administrasjon ved at du får produktene ferdig satt opp og levert dit du trenger dem, når du trenger dem.

Totalkostnadene gjennom hele livssyklusen til produktene blir lavere ved at hver PC kan gjenbrukes av flere ansatte. Dell har som mål at hver PC skal ha tre brukere. De som trenger de kraftigste modellene får selvfølgelig det, og så vil PC-ene bli tatt tilbake av Dell, satt i stand og eventuelt oppgradert, før de går videre til neste eier. Det kan være noen i din egen organisasjon, eller PC-ene kan bli videresolgt etter at alle data er trygt slettet.

Resirkulér og gjenbruk

Hele 95 prosent av alle PC-er Dell får tilbake blir tatt i bruk av andre, de siste 5 prosentene blir resirkulert og gjenvunnet. Vi bruker færre, men mer miljøansvarlige materialer, vi standardiserer deler og minimerer bruken av både lim og maling. Vi jobber hele tiden for å redusere produktenes strømforbruk og maksimerer gjenbrukbarhet, reparasjonsevne og resirkulering.

I tillegg til å gjenbruke materialer til nye produkter, er vi også opptatt av å forlenge levetiden til hvert eneste produkt. Når Dell tar tilbake produkter, går vi først gjennom maskinen for å sikre at alt av data er slettet fra forrige eier. Produkter som ikke har nådd endt levetid, pusses opp (også kjent som refurbishing) og gjøres tilgjengelig i vår globale Dell Outlet der du kan kjøpe IT-utstyr for en lavere pris og med garanti.

Dell gjenbruker eller resirkulerer mer enn 97 prosent av ikke-farlig, fast avfall i produksjonen. Det er et resultat av et langsiktig arbeid, hvor vi hele tiden har jobbet med effektive produksjons- og driftsprosesser.

Det å forplikte seg til klimanøytralitet er det viktigste land og virksomheter kan gjøre for å bremse global oppvarming. Vi er dedikerte, og lover å jobbe hardt for å nå vårt klimamål.

25. august deltar vi på CIO Forum om bærekraftig IT i samarbeid med Computerworld. Les mer om arrangementet og meld deg på her.

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme