Bærekraftig emballasje og frakt

Globalt sender Dell Technologies i snitt ut  8,4 enheter hvert sekund. Da har vi et ansvar for at våre emballasje- og forsendelsesprosesser er mest mulig effektive og minimerer mengden avfall.

Gjennom kreativt design, innovasjon rundt materialvalg og bedre logistikk jobber vi for å redusere avfall og klimautslipp. Vi ser på hele livssyklusen til emballasjen, samtidig som vi ivaretar at pakkene beskytter produktene godt nok, uten at pakkene blir unødvendig store.

I dag består vår emballasje av 85% resirkulert eller gjenvinnbart materiale. 

Dell har som mål at innen 2030 skal 100 prosent av vår emballasje bestå av resirkulert eller gjenvinnbart material.

De 3 C-ene i Dell Technologies emballasjedesign

Et godt emballasjedesign er avgjørende for å redusere avfall. Vi har alle opplevd problemer med emballasje. Fancy bokser du ikke kan resirkulere, store bokser brukt for å sende et lite produkt, og kanskje det mest irriterende; å sitte igjen med et hav av skum eller bobleplast. For bedrifter som kjøper større kvanta datautstyr, kan det være en stor utfordring å håndtere avfallet. Dell Technologies forplikter seg til å utvikle innovative løsninger som reduserer disse problemene. De tre C-ene i vår emballasjestrategi handler om Cube, Content og Curb.

Cube: Riktig størrelse og form på emballasjen

Formen og størrelsen på en pakke er avgjørende for dens miljømessige påvirkning.

Når emballasjen er tilpasset produktets størrelse, blir det plass til flere per pall, og man kan gjøre færre forsendelser. Stadige forbedringer på dette området gir både økonomiske og miljømessige fordeler, samtidig som vi reduserer distribusjonstid og lagringsbehov.

Content: Bruk av riktig materiale

Allerede i designfasen velger vi materialer til emballasjen som beskytter produktene best mulig, samtidig som vi reduserer miljøpåvirkingen. Vi velger materialer ut fra region, og kutter emballasjens karbonavtrykk ved å bruke lokalproduserte alternativer når det er mulig. Ved å bruke det som er lokalt tilgjengelig, kuttes også emballasjens karbonavtrykk ytterligere og kan i flere tilfeller også være med på å generere lokale jobber.

Enkel, praktisk, allsidig

Noen ganger er de enkleste materialene den beste løsningen. Ved mange av våre forsendelser bruker vi resirkulerte materialer som papp og støpt papirmasse. Disse hjelper oss med å redusere energi- og vannforbruket, samt bruk av jomfruelige skogprodukter. Dessuten kan de resirkuleres igjen når produktene de beskytter trygt har nådd brukerne.

Bambus

I 2009 var Dell den første til å bruke emballasje laget av bambus. Det lette, raskt fornybare gresset, som vokser i nærheten av produksjonsanleggene våre, er for eksempel en god erstatning for petroleumsavledet skum. Under produksjonen blir det ikke benyttet farlige stoffer, 70 prosent av vannet gjenbrukes i produksjonen, og det de resterende 30 prosentene  av vannet som går tapt ved at det fordampes grunnet den varme solen i disse områdene. Les mer om hvorfor Dell bruker bambus her.

Sopp

I 2011 begynte vi å ta i bruk emballasje laget av sopp. Disse sopputene er like sterke og beskyttende som skum, og har et mye mindre karbonavtrykk fordi det bl.a er organisk og nedbrytbart. Vi etterstreber å levere zero-waste (nullutslipps)-emballasje. Sopp er et alternativ til en petroleums-basert emballasje for flere av våre produkter.  Les mer her.

Havplast

Dell har et samarbeid med The Lonely Whale Foundation og skuespiller og miljøaktivist Adrian Grenier. Som et utspring av dette, designet Dell den første, global prosess der havplast blir en del av verdikjeden for produksjon av emballasje og hvor vi gjøre havplast om til en verdifull ressurs.

Se vår videoen som forklarer det hele her.

Ved å kjøpe inn plast som andre har samlet opp fra havet, drar vi avfallsmaterialet inn i en ny økonomi. Vi gir det nytt liv og ny verdi samtidig som vi holder det borte fra havet i tillegg til å opprettholde arbeidsplasser til de som nå jobber med å samle inn denne plasten.

25 prosent av emballasjen til våre XPS-13 2-In-1 er laget av plast fra havet, de resterende 75 prosentene er fra Post-Consumer-plast.

Se en infographic som viser deg prosessen hvordan vi samler inn, benytter og resirkulerer denne her.

Curb: Å gjøre emballasjen enkel å resirkulere

Når du mottar dine Dell-produkter, så skal ikke din tid og ditt fokus være å finne måter å lagre eller håndtere emballasjeavfallet – ei heller gammel hardware.

Resirkulering av emballasjen 

Dell tilbyr flere alternativer for resirkulering av produkter og emballasje –  hjemme eller hos din bedrift . 85 prosent av emballasjen Dell bruker er resirkulerbar eller komposterbar i typiske kommunale resirkulerings- eller komposteringsprogrammer.

Dell overholder det norske miljøverndepartementets krav til håndtering av brukt emballasje gjennom medlemskap i Materialretur AS. Overholdelsen av disse kravene administreres av Grønt Punkt Norge AS. Sammen med Grønt Punkt Norge AS anbefaler vi deg å gå inn på nettsiden www.grontpunkt.no, for hjelp og råd knyttet til resirkulering av brukt emballasje.

Dell gjenbruker selv emballasjen i egen logistikk 

Å sikre at emballasjen kan resirkuleres eller komposteres er en del av Dells  sirkulære tilnærming. Vi har også forskjellige spesialprogrammer der emballasjematerialer kan gjenbrukes i omvendt logistikk. Våre team som sender deg nye deler, gjenbruker bokser i gjennomsnitt syv ganger før de resirkuleres.

Optimalisering av transportnettverk 

Gjennom et godt samarbeide med våre partnere, jobber vi kontinuerlig med å finne mer effektive transportmåter (for eksempel å skifte fra fly til sjøtransport) og optimalisere rutevalg. På denne måten kan vi redusere avfall og redusere karbonutslipp under forsendelsen.  

I forbindelse med en forsendelse kan også du som kunde selv være med på å redusere karbonavtrykket gjennom forsendelser av produktene fra produsent til sluttbruker. Dell Technologies kan skreddesy forsendelsen og kan tilby alternativer hvor karbonutslippet kan bli tilnærmet null. Ta kontakt med oss for å høre mer.  

STILL SPØRSMÅL OM BÆREKRAFT TIL DELL TECHNOLOGIES 

Har du spørsmål til Dell Technologies rundt bærekraft som du ønsker vi svarer på? Send oss ditt spørsmål via knappen under, og vi kommer tilbake til deg snarlig.

SEND INN SPØRSMÅL

BOOK ET MØTE MED DELL TECHNOLOGIES 

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift redusere karbonavtrykket gjennom IT og teknologi fra Dell Technologies? Book et møte med oss i dag

BOOK ET MØTE

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead