Bytt til forbruksbasert fakturering og si farvel til høye IT-etableringskostnader

Med APEX er målet å hjelpe kunder å flytte IT-investeringene fra etableringskostnader  til driftskostnader.

De fleste IT- og økonomisjefer nikker nok gjenkjennende til at IT-kravene stadig øker samtidig som presset for å redusere IT-kostnadene vokser. Dette er virkeligheten mange av våre kunder forholder seg til, både i inn- og utland.  

IT-messig betyr det at bedrifter må oppnå mer med mindre, noe som kan være en stor utfordring. Presset for å holde følge i den akselererte digitale overgangen medfører ofte behov for å investere i ny teknologi. 

Dilemmaet med å få mer ut av mindre harmonerer dårlig med den tradisjonelle tilnærmingen til IT-investeringer. Spesielt for store bedrifter er dette ofte forbundet med store etableringskostnader som må avskrives over en årrekke.  

Dette gjelder uavhengig av om det for eksempel er utrulling av titusenvis av datamaskiner eller investeringer i private sky- og datasenterløsninger. Felles for begge eksemplene er at man risikerer å sitte igjen med utdatert utstyr etter bare noen få år, ettersom utviklingen innen IT går fort. 

Bli like smidig som SMB 

For små, mellomstore og nyoppstartede virksomheter har løsningen lenge vært å kjøpe så å si all IT på abonnementsbasis – altså som en tjeneste med en månedlig og håndterbar kostnad. Det gir oversikt over tjenestene, samtidig som virksomhetene lettere kan både opp- og nedjustere kapasiteten når behovet melder seg. 

For store, veletablerte selskaper er scenariene ofte mer komplekse, og behovene dekkes sjelden av en offentlig skyløsning. Her snakker vi om egen infrastruktur for private skyer, edge-miljøer, SaaS på utvalgte systemer og IaaS eller PaaS for andre løsninger – kort sagt en multicloud-virkelighet som fort kan bli kompleks. Men hva om det var mulig å kjøpe denne som en tjeneste? 

Fra CAPEX til OPEX: Forbruksbasert IT skaper rom i budsjettet 

Med Dell Technologies sin APEX-portefølje av forbruksbaserte IT-løsninger er det faktisk mulig. Med APEX er målet å hjelpe kunder å flytte IT-investeringene fra etableringskostnader (CAPEX) hvor de eier utstyr og lisenser, til løpende driftskostnader (OPEX) hvor de leier eller leaser. 

En rapport fra Forrester Consulting, utarbeidet på vegne av Dell Technologies, understøtter også behovet for å gjøre IT til en løpende driftskostnad. Her svarer 56 prosent av de spurte norske selskapene at en as-a-service-modell vil gjøre dem mer smidige, mens 68 prosent ser muligheter i å skalere databehandling i tråd med endrede kundekrav.  

Fordelene med APEX-modellen er mange:

  • Fleksibilitet:Unngårstore etableringskostnader som kan hindre innovasjon og andre initiativ som også krever likviditet 
  • Smidighet:Mulighet tiltil å skalere IT-infrastrukturen i henhold til skiftende behov. På denne måten elimineres også risikoen for dyr overkapasitet 
  • Enkelt og greit: Ved å leie eller lease leggesansvaret for å holde alle systemer og enheter oppdatert i hendene påleverandøren av infrastrukturen. Dermed trenger dere ikke tenke på dette selv, og kan isteden konsentrere dere om kjernevirksomheten 
  • Økt kontroll og styring:bedre kontroll over IT-kostnadene og unngå ubehagelige overraskelser. Med APEX får du full kontroll over din as-a-service-portefølje og unngår uforutsette utgifter i avtaleperioden 

Hvis du er interessert i å lære mer om hvordan virksomheten din kan benytte APEX og hvilke resultater du kan forvente å oppnå kan du besøke Dell Technologies sin APEX-side. 

Du kan også lese denne artikkelen hvor vi gir deg tre fordeler med infrastruktur som-en-tjeneste  – og hvordan APEX fra Dell Technologies gir virksomheten din forenklet drift, større fleksibilitet og bedre kontroll. 

Om APEX 

Med APEX kan Dell Technologies levere alle våre produkter og løsninger som en tjeneste, og drive den innovative teknologien din virksomhet bruker – alt med støtte fra våre globale tjenester, distribusjon og forsyningskjede. På denne måten kan du som selskap forenkle din digitale transformasjon. Du kan fokusere mindre på å administrere IT-infrastruktur og mer på å drive virksomheten din og få fart på innovasjonen. 

Dersom du ønsker å vite mer om fordelene med APEX, ta kontakt med Ole-Johan Kippenbroeck hos Dell Technologies.

About the Author: Ole-Johan Kippenbroeck