De viktigste grunnene til at kunder velger PowerStore-lagring

Dell EMC PowerStore er bygget for å være en mest mulig smidig og allsidig lagringsløsning for dagens cloud-mobile IT-infrastruktur. Med en konteinerbasert programvarearkitektur og moderne lagringsteknologi, unngår du med PowerStore de typiske kompromissene du ofte må gjøre når det gjelder ytelse, skalerbarhet og lagringseffektivitet.

PowerStore gir høy grad av fleksibilitet ved å ta i bruk mulighetene som ligger i VMwares ESXI-hypervisor. Det betyr at du kan hoste virtualiserte applikasjoner direkte på lagringsenheten, med sømløs integrasjon med IT-administrasjonsløsningene dine og VMware-økosystemet.

Her er ni grunner til at våre kunder velger PowerStore:

1. Programvaredefinert arkitektur

PowerStore er bygget på en konteinerbasert programvarearkitektur. Det at konteinere er modulære gjør at funksjonalitet du bygger lett kan flyttes. Det er lett å standardisere og komme raskt ut med ny funksjonalitet – og du har stor fleksibilitet når det gjelder hvordan du vil rulle ut applikasjonene. I tillegg til moduler utviklet spesielt for PowerStore, kan du også integrere en rekke andre velprøvde applikasjoner og funksjoner fra Dell EMC direkte i PowerStore-driftsmiljøet, som AppSync, SRM og Data Protection Suite.

2. Smidigere utrulling av applikasjoner med AppsON

AppsON lar deg kjøre arbeidslastene dine direkte på lagringssystemet. PowerStore har en programvaredefinert arkitektur integrert med VMware ESXi, og du får fordelene ved et lokalt applikasjonsmiljø integrert med administrasjonsmiljøet i vSphere og server-ressurser. Med AppsON kan du flytte arbeidslaster sømløst mellom PowerStore-enheter og VMware ESXi-servere. Om du vil, kan du spare plass ved å eliminere serveren helt, for eksempel når du vil bruke løsningene på edge-lokasjoner eller på et lite avdelingskontor.

3. Intelligent automatisering

PowerStore gir deg strømlinjeformet applikasjonsutvikling og automatiserer arbeidsflyten gjennom integrasjon med et stort økosystem av ledende DevOps- og Open Management-rammeverk. Du får integrasjon mot VMwares administrasjonsløsninger og funksjoner som lagringsadministrasjon og provisjonering via vSphere, VAAI og VASA, samt støtte for native vVols. På områder som konteinere og DevOps, kan PowerStore-brukere benytte plugins for blant annet CSI, Kubernetes, Ansible og vRealize Operations.

4. Autonom drift

PowerStore har innebygget «intelligens» som forbedrer utnyttelsen av systemet og ytelsen gjennom balansert provisjonering av nye lagringsvolumer. Maskinlæring sørger for kontinuerlig overvåkning av klyngen og gir deg anbefalinger for hvordan klyngeressurser kan balanseres på nytt, og identifiserer og automatiserer endringene som kreves for å opprettholde best mulig effektivitet.

5. Neste generasjon lagringsteknologi

PowerStore er designet fra bunnen av med tanke på å utnytte de siste nyvinningene innenfor lagring, grensesnitt og nettverksteknologi. PowerStore-arkitekturen, som i sin helhet er bygget rundt NVMe, gir deg alle fordelene ved «solid-state»-lagring, med høyere båndbredde og lavere forsinkelse for å matche kravene til Flash-baserte SSD-er, i tillegg til Intel Optane Storage Class memory (SCM) for enda bedre ytelse. PowerStore støtter blokk- og fillagring, samt vVols på ett enkelt system. Du er sikret høy lagringseffektivitet takket være intelligent datareduksjon som alltid er på, med avansert deduplisering og komprimering, og maskinvareakselerasjon som benytter Intel QuickAssist-teknologi.

6. Bygget for skyen

PowerStore-kunder kan enkelt integrere sin on-premise-infrastruktur med hybride skymiljøer og samtidig beholde operativ konsistens. For VMware-kunder leverer VMware Cloud på Amazon Web Services (AWS) en sømløs hybridsky ved å utvide kundenes on-premise vSphere-miljø til AWS Cloud, og levere PowerStore blokk- og filtjenester til VCF-baserte løsninger. Med PowerStores AppsON levert gjennom vSphere, kan man enkelt migrere applikasjoner og data mellom PowerStore og AWS, uten at det trengs ekstra administrasjonsverktøy.

7. Skaler opp og ut for større fleksibilitet og mulighet til å vokse

Avansert klyngeteknologi gjør at du med PowerStore kan skalere opp prosesseringskraft til opptil fire enheter, mens individuell diskskalering gir stor fleksibilitet. Du kan skalere kapasitet og ytelse uavhengig av hverandre, og i takt med at applikasjonsbehovene endrer seg. Og med intelligent ressursbalansering kan PowerStore automatisk balansere lagring og arbeidslaster for å maksimere utnyttelsen av systemet.

8. Prediktiv analyse og proaktiv overvåkning

CloudIQ er en native skybasert applikasjon for lagringssystemanalyse som følger gratis med PowerStore. Det gir deg omfattende overvåkning av blant annet systemets helsestatus, ytelse, kapasitet og konfigurasjon. Ved hjelp av maskinlæring og prediktiv analyse blir kapasitetsplanlegging enklere og du kan løse problemer før de påvirker forretningen. CloudIQ gir deg en helse-score for hvert lagringssystem slik at du kan være sikker på at hver PowerStore-enhet er i stand til å drifte forretningsdataene dine med beste mulige oppetid.

9. Fremtidssikker med Anytime Upgrades

Hvert Dell EMC PowerStore-system leveres med vårt Future-Proof Program som inkluderer en 4:1 datareduksjons-garanti, i tillegg til Anytime Upgrade, markedets mest fleksible oppgraderingsprogram. Anytime Upgrade gir deg oppgradering til neste generasjon enheter, neste generasjon pluss en kraftigere modell, eller scale-out av eksisterende miljøer med et system nummer to likt det første du har. PowerStore-noder kan erstattes uten avbrudd, uten at du trenger nye lisenser eller å kjøpe noe ekstra. Med PowerStore kan du modernisere infrastrukturen uten nedetid og uten at det påvirker applikasjonene dine.

Sjekk ut videoen om våre nye PowerStore-enheter under, eller les mer om løsningene her. 

Les mer her

Se video her

About the Author: Trond Sundem