Dell bidrar til å redusere mengden plast som havner i havet

Havene våre er fylt med tonnevis av plast som aldri vil brytes ned i naturen. Dell jobbet for å redusere forbruket av skadelig plast.

Havene våre er fylt med tonnevis av plast som aldri vil brytes ned i naturen. Det er anslagsvis 8 millioner tonn plast som flyter omkring. Det utgjør nesten 90 % av alt avfallet man finner i havet.

Plast er ekstremt skadelig. Det er ikke bare en trussel mot havets følsomme økosystemer som korallrev, det har også skadelige effekter på skapningene som befinner seg under overflaten. I tillegg utsettes vi mennesker for skadelige partikler som vi får i oss ved å spise sjømat. En kan få i seg opp til 11 000 plastpartikler i året dersom man spiser mye fisk- og skalldyr.

Samarbeid om bærekraftig modell
Dell har lenge jobbet for å redusere forbruket av skadelig plast. Dette har vi gjort ved å optimalisere emballasjestørrelsene på egne produkter, og ved å bruke resirkulert plast. I forsøket på å bidra til reduksjon av plast i havet, har vi sammen med Microsoft, General Motors og Trek Bicycle, satt i gang arbeidet med å skape verdens første kommersielle leverandørkjede av havplast. Dette kalles NextWave-initiativet.

Selskapene i NextWave er i fellesskap ansvarlige for å utvikle en bærekraftig modell som reduserer plasten som ender opp i havet, samtidig som det skaper både økonomiske og sosiale gevinster på flere nivåer. Tiltaket er støttet av blant annet FNs miljøprogram og partnere i privat sektor som signerte «Clean Seas Campaign»om en del av sitt miljøarbeid, hvor de lovet å iverksette tiltak for å redusere søppel i havet.

Fremveksten av NextWave skyldes samarbeidet mellom Dell og den ideelle organisasjonen The Lonely Whale. Grunnlegger, Adrian Grenier, og Dell bestemte i 2015 at de sammen skulle utdanne bedrifter og forbrukere om farene ved havplast gjennom The Lonely Whale VR Experience. Lonely Whale og Dell, med støtte fra FNs miljøprogram, skal samle folk i arbeidet med å skape verdens første leverandørkjede som vil redusere mengden plast som havner i havet.

Hva du kan bidra med
Både frivillige, ideelle organisasjoner og bedrifter jobber i dag for å samle plasten som ligger langs kysten. Havplasten går gjennom en prosess der den behandles, raffineres og kvalitetssikres, før den blandes med annen resirkulert plast og gjenbrukes. NextWave forventer at de sammen vil få mer enn 1,3 millioner kilo plast vekk fra havet innen fem år, et beløp tilsvarende 66 millioner plastflasker.

5 tips om hva du kan gjøre:

  • Gjenvinn eller gi bort uønsket plast, for eksempel krus eller leker som ikke lenger er i bruk
  • Fjern produkter som inneholder mikrofiber. Mikrofiber er tilgjengelig i for eksempel såper for ansikt og kropp
  • Reduser bruk av engangsartikler, som sugerør, plastposer og vannflasker
  • Bli involvert i ditt lokale miljø. Bor du nær en strand eller skog? Gå ut og plukk opp plast!
  • Informer folk i omgivelsene dine. Spre ordet om hvor skadelig plasten er, og hva som kan gjøres for å bidra

Les mer om Dell Technologies’ tiltak for en mer bærekraftig verden.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead