Dell Technologies’ tjenester for gjenvinning

Elektronisk avfall (e-avfall) er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden. Alle må gjøre et bidrag for å redusere avfallet og øke gjenbruksgraden.

Elektronisk avfall (e-avfall) er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden. Basert på funn fra World Economic Forum, anslås det at verdens befolkning genererte nesten 50 millioner tonn e-avfall i 2018 – det tilsvarer mer enn 4500 Eiffeltårn. I underkant av 20 prosent av e-avfallet blir resirkulert på en ansvarlig måte. Fortsetter dagens trend, anslås det at i 2040 vil e-avfallet vokse til mer enn 120 millioner tonn.

Dells strategi fremover

Innen 2030 vil vi gjenbruke eller resirkulere et tilsvarende produkt for hvert produkt en kunde kjøper. 100 prosent av emballasjen vår vil være laget av resirkulert eller fornybart materiale. Mer enn halvparten av som våre produktene består av, vil være laget av resirkulert eller fornybart materiale.

Dell Technologies’ resirkuleringstjenester

Siden 2007 har vi gjenvunnet mer enn 1 milliarder kilo brukt elektronikk. Vi har tilbudt globale tjenester for resirkulering og bruk av bærekraftige materialer i over 20 år. Vi bruker denne erfaringen fremover når vi fortsetter å tenke nytt, redesigne, gjenbruke og resirkulere vår vei til en bedre fremtid.

Våre kunder kan velge mellom flere løsninger basert på hvilke hardware de har, og tjenester de behøver:

Asset Resale and Recycling (ARR)-tjeneste

Dells Asset Resale and Recycling services er en tjeneste der vi tar hånd om ditt elektroniske avfall på en forsvarlig og sikker måteDette er det du får ved å benytte våre tjenester:

1. Opphenting av elektronisk avfall
Vi kommer og henter ditt e-avfall hos deg, uansett merkevareTa kontakt med din lokale salgsrepresentant eller sender en epost til emea.arr.queries@dell.com med din forespørselDell Technologies tar kontakt med deg for å komme i gang med prosessen.  

2. Datasikkerhet 
Dell Technologies sikrer at dine data sletts og ikke kommer på avveie. Vi tømmer hver enhet for data i samsvar med NIST SP 800-88-standarden. I tilfeller enheten ikke fungerer og vi ikke har mulighet til å slette dine data på vanlig måte, makulerer vi driverne for å forhindre noen form for datagjenoppretting. 

3. Resale and Recycling 
Alle produkter testes. Noen produkter går rett til gjenvinning, mens andre kan faktisk brukes videre.

Systemer uten verdi resirkuleres i samsvar med lokale forskrifter som EPA og WEEE-lovgivningen og avfallsforskrifter.

mange tilfeller returneres teknologi som fortsatt kan ha mer verdi enn kundene tror. Vårt AAR-team vurderer hver enhet som kommer inn og sjekker om enheten har nådd endt levetid eller om den kan pusse de opp og selges videre til andre som kan ha nytte av produktet. Her ligger det også potensiale for kick-back tilbake til kunden på innlevert avfall.  

Våre tjenester kan brukes på alle IT-eiendeler uavhengig av merkevare.

4. Rapportering
Til slutt får du full rapport på hva som ble utført og hvor ditt restavfall ble av.

Alt e-avfall vi behandler spores, dokumenteres og håndteres gjennom hele verdikjeden til endelig avhending. Dell Technologies tillater ikke at elektronisk avfall eksporteres fra industriland til utviklingsland verken direkte eller gjennom mellomledd. Dells retningslinjer finner du på DellTechnologies.com/Recycle

Tech Refresh & Recycle: En del av Future-Proof-programmet

Med Tech Refresh & Recycle: Part of the Future-Proof Program kan Storage-kunder bytte inn eksisterende Storage-systemer (enten fra Dell eller andre) mot en potensiell rabatt ved kjøp av ny Storage-løsning:

1. Kunder leverer inn gammelt Storage-, data protection- eller hyperkonvergert-/ konvergert-produkt (fra Dell Technologies eller andre leverandører).

2. Kunder får rabatt ved kjøp av ny løsning.

3. Dell Technologies håndterer gammelt utstyr forsvarlig og etter alle interne og lokale retningslinjer og forskrifter uten kostnader for kunden.

Se infographic her

Dell Financial Services (DFS)

Også innen DFS er retur-prosessen er et viktig poeng. Å kunne oppdatere teknologi med jevne mellomrom kan utgjøre en stor forskjell i ytelse og totale eierkostnader. Bedrifter kan integrere våre finansieringsløsninger med IT-anskaffelser for å redusere miljøpåvirkningen, oppdatere teknologien og i tillegg spare penger.

For eksempel så sparer du 28 prosent ved å benytte DFS gjennom å leie en PC i seks år, der du i denne perioden får oppdatert PC-en i løpet av perioden til neste generasjons PC fremfor å kjøpe en PC som du har i seks år. Kunder har ofte behov for en oppgradering før det har gått seks år, og fremfor å kaste denne, så har Dell et program der vi tar denne tilbake, vi sletter alt av data, pusser den opp og gir den videre til noen som kan benytte din gamle PC.

Les mer i IDC rapporten “Financial solutions to enable your PC lifecycle strategy, IDC InfoBrief sponsored by Dell EMC, February 2019”.

Les mer om Dell Financial Servises her.

Se vår infografikk som sier litt om hvor enkelt du kan inkludere sirkulærøkonomi, spare kostander og redusere miljøet med Dell Technologies DFS-løsning.

Resirkulering av printere

Dell tilbyr enkle løsninger for bedrifter å resirkulere sine brukte printere gratis via forsendelse eller opphenting av paller. Les mer om dette her.    

STILL SPØRSMÅL OM BÆREKRAFT TIL DELL TECHNOLOGIES 

Har du spørsmål til Dell Technologies rundt bærekraft som du ønsker vi svarer på? Send oss ditt spørsmål via knappen under, og vi kommer tilbake til deg snarlig.

SEND INN SPØRSMÅL

BOOK ET MØTE MED DELL TECHNOLOGIES 

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift redusere karbonavtrykket gjennom IT og teknologi fra Dell Technologies? Book et møte med oss i dag

BOOK ET MØTE

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead