Derfor må skyene snakke sammen

Usikker på hvilken type sky som er best for dere? VMwares Roger Samdal deler sine råd og betraktninger her.

Det finnes flere leveransemodeller for skytjenester. Privat sky, offentlig sky og en kombinasjon av disse – hybrid sky. Driverne bak skytjenester er både tekniske og forretningsmessige. Brukerne stiller krav til raskere, bedre og tryggere tjenesteleveranser, driftsavdelingen og utviklere ønsker forenkling, større fleksibilitet og bedre skalerbarhet.

PRIVAT ELLER OFFENTLIG SKY?

Det korte svaret er; ja takk, begge deler. Mange er avhengig av eksisterende applikasjoner som ikke enkelt kan flyttes til en offentlig sky. Det kan også være ytelses- eller sikkerhetsaspekter som gjør at man ikke ønsker å produsere alt i skyen. Det kan også være økonomiske grunner til at man ønsker lokalt produserte IT tjenester. I en spørreundersøkelse fra 451 Research svarte over 40 prosent at en privat sky er det mest kostnadseffektive. Dette bekreftes også av flere norske og nordiske kunder som har gjort tilsvarende undersøkelser selv. Disse velger derfor å modernisere sitt eget datarom for å oppnå de samme driftsfordelene og fleksibiliteten en offentlig sky har, men til en lavere kost.

FORDELER MED HYBRID SKY

Siden det er både fordeler og ulemper med de forskjellige leveransemodellene, ønsker mange å kombinere det beste fra en privat og offentlig sky. Dette har tidligere vært en komplisert oppgave, men det er gjort store fremskritt på denne fronten det siste året. Både VMware og Microsoft har kommet med løsninger som tilbyr sømløs kobling mellom lokalt datarom og skyen. VMware samarbeider med både IBM, Amazon, Google og lokale tjenesteleverandører slik at man i praksis kan strekke sitt lokale datasenter ut i skyen og flytte tjenester sømløst frem og tilbake ved behov. Valgfrihet og fleksibilitet står sentralt i VMware sin strategi. ”Man bør ikke bygge siloer i skyen” sa Pat Gelsinger, CEO i VMware fra scenen under årets VMworld i Barcelona.

SØMLØSE KOBLINGER MOT SKYEN

Sømløs kobling mot skyen krever modernisering av det lokale datarommet. Hyperkonvergert og programvaredefinert infrastruktur gjør at man har den samme plattformen på lokalt datarom som i skyen. Man må rett og slett få skyen til å snakke det samme språket som det lokale datarommet. VMware Cloud Foundation er nettopp en slik ”språkpakke” som man installerer lokalt og i skyen. VMware Cloud Foundation består av vSphere, vSAN og NSX for programvaredefinerte servere, datalagring, nettverk og sikkerhet. Samt VMware vRealize for drift og automatisering på tvers av lokalt datarom og valgfri sky. VMware Cloud Foundation støtter både tradisjonelle applikasjoner som kjører i virtuelle servere og moderne sky-applikasjoner som kjører i kontainere.

DRIFT OG AUTOMATISERING FOR LAVERE KOSTNADER

Gode driftsverktøy og automatisering er nøkkelen til lavere kostnader. Det handler om bedre kapasitetsplanlegging og ressursutnyttelse. I en hybrid sky kan man produsere tjenestene hvor man måtte ønske og da trenger man et driftsverktøy som gir oversikt på tvers av lokalt datarom og offentlige skytjenester. Neste skritt blir å automatisere manuelle prosesser, sette disse i system og tilby tjenester via en selvbetjeningsportal. VMware vRealize er en god løsning for drift og automatisering av en hybrid sky uansett produsent. VMware vRealize samler alle trådene og gir deg innsikt, kontroll og automatisering i en hybrid sky.

SIKKERHET ER SENTRALT

Ende til ende sikkerhet er noe man må tilstrebe i en hybrid sky. Fra lokal infrastruktur på datarommet, til skyen og alle tjenestene som kjører. Dette krever en ny tilnærming. Den tradisjonelle brannveggen har gått ut på dato. Med VMware NSX beskytter man både infrastrukturen lokalt og i skyen. Hver enkelt applikasjon og tjeneste får sin egen unike programvarebaserte og regelstyrte brannvegg som følger den uansett hvor den befinner seg, lokalt eller i skyen. Alle endepunktene, applikasjoner og tjenester overvåkes kontinuerlig fra VMware AppDefence som isolerer og varsler ved unormal oppførsel.

SLIK KOMMER DU I GANG

Reisen til den hybride skyen starter med deg selv og din organisasjon. For å lykkes må man samarbeide på tvers av avdelinger, fagområder og infrastruktur-disipliner. Det lokale datarommet må moderniseres for å kunne snakke samme språk som skyen. Har man VMware lokalt allerede vil det være naturlig å bygge videre på dette. Da er et løft til VMware Cloud Foundation neste skritt.
Dell EMC tilbyr flere modeller som er tilpasset VMware Cloud Foundation og programvaredefinert infrastruktur. Man kan starte i det små og skalere ved behov. Fra industristandard PowerEdge 14G servere, til ferdig installerte systemer som Dell EMC VxRail og VxRack.

About the Author: Børre Nygren

Senior løsningsrådgiver Epost: borre.nygren@dell.com