Design for gjenbruk

Et av Dells viktigste mål er å minimere miljøpåvirkningen. Vi tar sikte på å redusere karbonavtrykket til produktene våre gjennom hele livssyklusen, fra designfasen til resirkulering.

Innen 2030 skal Dell Technologies, for hvert produkt en kunde kjøper, gjenbruke eller resirkulere et tilsvarende produkt. All vår emballasje vil være laget av resirkulert eller fornybart materiale. Mer enn halvparten av materialene i våre produkter vil være laget av resirkulert eller fornybart materiale.

I dag blir i underkant av 20 prosent av verdens e-avfall resirkulert på en ansvarlig måte ifølge World Economic Forum. Dell Technologies har et mål om at ingen PC-er skal bli til elektronisk avfall. Da må man tenke gjenbruk helt fra designfasen, i valg av materialer og løsninger for gjenbruk og gjenvinning.

Om du skal ta sirkulærøkonomi på alvor, så må du både stille krav til leverandørene dine – men også deg selv. Det produktet jeg nå kjøper: hvilke material består produktet av? Hvilke sertifiseringer har produktet? Hvor energieffektivt er produktet? Hvordan er produktet satt sammen?  Hva skjer med e-avfallet når leverandøren tar det tilbake?  Og hvilke kriterier legger jeg som kunde til grunn når jeg skal velge IT-utstyr?

Det starter med innovativt design

Vårt designkonsept er avgjørende for å sikre at ting kan repareres, byttes ut eller resirkuleres ved produktets endt levetid. Det er også med på å forlenge levetiden til hvert produkt. Våre produkter, deler og komponenter er designet for å bli oppgradert og forlenge produktets levetid – hvis ikke for deg, så for noen andre som kanskje kan gjenbruke enheten.

Det er fire viktige prinsipper i dette arbeidet:

Modularitet: De fleste komponentene som finnes i Dells produkter er i samsvar med vanlige standarder, slik at de enkelt kan erstattes.  Dette gjør det enklere å reparere eller bytte ut komponenter.

Enkel demontering: Ved å designe smartere har Dell standardisert skruene i produktene, redusert antall skruer og gjort de som er igjen lettere tilgjengelige. Alle deler er lett å skille fra hverandre med standardisert verktøy. Det gir enkel reparasjon og demontering ved resirkulering.

Minimalt med lim: Lim kan skape utfordringer for reparasjon, gjenbruk og resirkulering. Derfor har vi minimert bruken av lim og legger vekt på andre metoder. Vi designer produktene slik at de lettere skal kunne settes sammen og tas fra hverandre.

Begrensninger på belegg og maling:  Belegg og maling kan noen ganger begrense resirkuleringsprosessen. Når vi bruker maling, velger vi maling med lavest mulig miljøpåvirkning og som er kompatibel med resirkulering. Dell foretrekker polerte overflater i stedet for unødvendig bruk av maling og belegg når det er mulig.

Resirkulerte materialer i Dells produkter

For å kunne nå de ambisiøse målene Dell Technologies har satt frem mot 2030, er materialvalg kritisk.  Mange tenker på sirkulærøkonomi som gjenvinning, men det handler også om å bruke resirkulert innhold og ellers fornybare materialer.

Allerede i 2007 begynte Dell Technologies å bruke resirkulert plast, og var de første i bransjen med en sertifisert closed-loop-prosess for produksjon av nye plastdeler ved bruk av resirkulert plast fra e-avfall. Dell jobber systematisk for å bli stadig bedre på bruk av bærekraftige materialer, og vi begynner å skalere bredt. I produkter som skjermer, OptiPlex-, Precision- og Latitude-PC-er opptil 50 prosent av plasten resirkulert plast eller closed-loop-plast.

Tiltak for sirkulærøkonomi hos Dell Technologies

Å bruke andres avfall og bringe det tilbake i økonomien er et nøkkelbegrep i sirkulærøkonomi. Vi bruker mye tid og ressurser på innovasjon, og har blant annet innført disse tiltakene i vår sirkulærøkonomi:

POST-CONSUMER PLASTICS: Dette kjøpes på råvaremarkedet. Siden 2008 har vi integrerer dette i PC-er, skjermer og servere.

CLOSED-LOOP PLASTICS: i tillegg til å kjøpe på det åpne markedet, innhenter vi plast fra våre egne resirkuleringsprogrammer for å lage nye deler til stasjonære maskiner og skjermer. Programmet er det første i sitt slag og mottok UL-miljøsertifisering i mai 2014.

I dag benytter vi plast fra resirkulerte PC-er i over 125 forskjellige produkter. Produkter som Optiplex, Precision og Latitude innehar mellom 8 – 50 prosent post-consumer-plast, og vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å både øke prosentandelen av gjenbrukt plast i våre produkter og antall produkter hvor vi innlemmer dette i.

RESIRKULERT KARBONFIBER: Dell kjøper rester av karbonfiber som er til overs i luftfartsindustrien og innlemme det i mange av våre PC-er som Latitude og Alienware. Dette har vi holdt på med siden 2015, og er nok et tiltak i sirkulærøkonomien som er med på å redusere fotavtrykk og utnytte ressurser som ellers kunne ha blitt kastet og ikke innlemmet i videre produksjon. Frem til nå har kjøpt inn og gjenbrukt 1 million kg karbonfiber fra denne industrien i våre PC-er.  Vi har samarbeidspartnere som har spesialisert seg på å skulle ut igjen karbonfiber fra våre produkter ved endt levetid.

HAVPLAST: Vi kjøper inn plast som er samlet opp fra havet og benytter dette i emballasje. Dermed drar vi det inn i vår verdikjede fremfor at dette skal bli liggende i havet. 25 prosent av emballasjen til våre XPS-laptoper består av resirkulert havplast. Vi forventer å benytte 1,5 millioner kg havplast løpet av de neste årene. Se infographic her.

CLOSED-LOOP GOLD: I Dell er den første til å hente ut gull fra resirkulert e-avfall for å benytte det i nye produkter som skal produseres. Vi er i gang med et større pilotprosjekt på dette. Visste du at det er 800 ganger mer gull i ett tonn med hovedkort enn det er i tonn gullmalm? Ved å gjenvinne gull fra e-avfall og returnere det til nye komponenter, sparer vi oss for ny utvinning.

Vi har som mål å redusere redusere karbonavtrykket til produktene våre gjennom hele livssyklusen, fra design til resirkulering. Gjennomføring av livssyklusvurderinger og analyser av karbonavtrykk på våre produkter viser hvor vi kan forbedre og hjelper kundene våre med å gjøre det samme.  Se produktoversikt her.

Les mer om vår emballasjestrategi her.

STILL SPØRSMÅL OM BÆREKRAFT TIL DELL TECHNOLOGIES 

Har du spørsmål til Dell Technologies rundt bærekraft som du ønsker vi svarer på? Send oss ditt spørsmål via knappen under, og vi kommer tilbake til deg snarlig.

SEND INN SPØRSMÅL

BOOK ET MØTE MED DELL TECHNOLOGIES 

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift redusere karbonavtrykket gjennom IT og teknologi fra Dell Technologies? Book et møte med oss i dag

BOOK ET MØTE

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead