Det beste av ny lagringsteknologi under samme panser

PowerStore er det nyeste innen lagring fra Dell Technologies. Lær mer om hva løsningen kombinerer.

PowerStore er det nyeste innen lagring fra Dell Technologies. Løsningen kombinerer infrastruktur og programvareintelligens under samme panser for å løse utfordringer med store datamengder og høye krav til fleksible IT-systemer.

IT-avdelingen er under sterkt press. Datamengdene øker, og det blir et stadig mer komplekst landskap av ulike typer data. Dataene er ikke lenger forbehold datasentrene, men lages, prosesseres og lagres overalt – fra kant til sky.

Samtidig forventer ansatte at IT-løsningene på jobben skal fungere like raskt og effektivt som nettløsningene de bruker privat. Det blir utfordrende å balansere kravene (og budsjettene) til lagring og enklere IT-løsninger samtidig. Hvordan kan IT-avdelingen sørge for å dekke alle lagringsbehov, samtidig som man skaper en infrastruktur som legger til rette for digitalisering?

PowerStore har infrastrukturen som dekker «alt»

Dagens lagringsteknologi er enten tradisjonelle 3-tier-infrastrukturer med server, lagring og nettverk, hyperkonvergerte plattformer, multisky-miljøer eller en miks av alle disse modellene. Med store mengder av ulike typer data, må de fleste organisasjoner bruke ulike arkitekturer, noe som skaper IT-siloer med data som administreres og brukes separat.

I PowerStore har Dell Technologies kombinert infrastruktur med programvareintelligens for å løse utfordringene. Det gir en løsning med følgende kjennetegn:

  • Dataorientert design – øker systemets ytelse, skalerbarhet og lagringseffektivitet for å kunne støtte alle typer workloads, tradisjonelle eller moderne
  • Intelligent automatisering – programmerbar infrastruktur som forenkler administrasjon og automatisk optimaliserer systemressurser og gjør helsesjekk på systemene for å overvåke, analysere og løse problemer
  • Fleksibel arkitektur som gjør at endringer kan skje raskt, applikasjoner kan enkelt flyttes og gir fleksible deployment-modeller

Totalen gjør det mulig å bygge bro mellom ulike typer arkitekturer og ulike typer data, slik at de mer effektivt kan brukes av virksomhetenes ulike avdelinger og ansatte.

Vil du vite mer om PowerStore? Meld deg på vår tekniske workshop 20. eller 27 mai.

La oss se nærmere på noen av egenskapene ved PowerStore:

Alle typer workloads

PowerStores arkitektur gjør det mulig å konsolidere både block-data og filbasert lagring, så vel som VMware vVols. Applikasjonsmiljøet kan være fysisk, virtualisert eller containerbasert – PowerStore støtter det uansett. Evnen til å kunne lagre de fleste formater for ulike applikasjoner gir stor workload-fleksibilitet, slik at IT-avdelingen kan forenkle og effektivisere infrastrukturen.

Fleksibilitet

ESG-analytiker Scott Sinclair har kommentert at AppsOn-funksjonen i PowerStore er noe av det mest interessante ved løsningen. Med den kan man kjøre og flytte VMware-virtualiserte workloads direkte på PowerStore. Dette har ingen gjort før oss, og gir en mobilitet og fleksibilitet på applikasjonene som lar IT-avdelingen bruke kapasiteten mye bedre.

Ytelse

PowerStore er spesialbygd for å dra nytte av de nyeste lagringsteknologiene, slik at ytelse på applikasjoner blir så god som overhodet mulig. Løsningen har ende-til-ende-NVMe-design og støtte for Storage Class Memory. Kapasitet utnyttes effektivt med datareduksjonsteknologier, som deduplisering og komprimering. Datareduksjon gjøres blant annet med Intel Quick Assist. Løsningen har en plugin for Kubernetes, som blant annet gjør den egnet for DevOps-miljøer behov for å nå raskt til markedet.

Dell Technologies har gjort ytelsestester som viser at PowerStore leverer opptil syv ganger mer IOPS og tre ganger lavere svartid sammenlignet med tidligere generasjoner lagringssystemer i denne klassen.

Skalerbarhet

Med scale-up og scale-out-muligheter er det enkelt å øke kapasitet og ytelse på lagringen, tilpasset behovene til hvert enkelt miljø. Avansert clustering-teknologi gjør at PowerStore kan skalere kapasitet (opptil 1 PB rådata per system) og prosesseringskraft ved å kombinere opptil fire enheter. Det betyr at man både kan øke kapasitet og ytelse etter hvert som applikasjonene skaper større behov. Den integrerte maskinlæringsmotoren sørger for at dataene plasseres på riktig sted og skaper god workload-balanse mellom systemene.

Løsningen på utfordringen?

Spørsmålet innledningsvis var hvordan IT-avdelingen kan dekke alle lagringsbehov og samtidig sørge for digitalisering. Det er sjelden at én løsning gir alle svarene, men PowerStore er laget med tanke på nettopp disse utfordringene. Derfor tror vi den vil skape endring og en bedre hverdag for IT-avdelingene og bedrifter i den dataintensive tiden vi står i.

Vil du vite mer om PowerStore? Meld deg på vår tekniske workshop 27 mai.

About the Author: Stig Nordvik