Du kan ikke bryte nettverkets fysiske lover når du skal legge opp skystrategien din

Selv om multicloud dominerer, har covid-19 gjort at bruken av offentlige skytjenester øker.

Over halvparten av virksomheter globalt kommer til å øke bruken av offentlige skytjenester, mye på grunn av god erfaring med dette under pandemien. Det går frem av undersøkelsen State of the Cloud fra Flexera.

Men en god skystrategi handler om mer enn å bare flytte arbeidslaster (workloads) fra ett sted til et annet. Det handler om å sørge for at arbeidslastene kjører der hvor det er mest hensiktsmessig med tanke på optimal ytelse og effektivitet. I en periode hvor mange it-team har hatt begrenset tilgang til lokale datasentre, har det å flytte arbeidslastene over i en offentlig sky kanskje vært det eneste alternativet. Det som imidlertid er litt uklart, er hvor mye som vil forbli i den offentlige skyen.

On-premise er fortsatt viktig for de fleste

Mange it-team har håndtert den nye hverdagen i 2020 ved å ganske enkelt gå over på mer bruk av software-as-a-service-løsninger (SaaS) som gjør det mulig å outsource administrasjon av applikasjoner. Selv om dette fungerer for noen formål, kreves det for enkelte applikasjoner at man gjør en større jobb for å utnytte mulighetene i offentlige skytjenester. I tillegg har det vært en utfordring for mange it-avdelinger å sørge for sikker tilgang og håndtere tilgangsnivåer til ansatte som jobber fra hjemmekontorene.

Selv om databehandling i offentlige skyer har vært tilgjengelig i mer enn et tiår, viser IDCs Nordic Cloud Survey at 60 prosent av nordiske virksomheter har minst 25 prosent av applikasjonene sine i en privat sky. Undersøkelsen bekrefter trenden vi har sett de siste årene, der stadig flere velger multicloud-løsninger. Faktisk ender mange av applikasjonene som utvikles i den offentlige skyen opp med å bli rullet ut i produksjonsmiljøer som kjører lokalt.

Det er mange gode grunner til at arbeidslastene til mange applikasjoner bør rulles ut lokalt – for eksempel bedre ytelse, bedre sikkerhet og at det er enklere å overholde regulatoriske krav.

Applikasjonene endrer seg

Vi ser nå at applikasjonene som bygges og rulles ut endrer seg radikalt. Applikasjoner skal gjerne behandle og analysere data så nærme som mulig det punktet der dataene oppstår. Det betyr at det vi kaller «edge computing» – eller databehandling i kanten av nettverket – blir mer utbredt. Sluttbrukerne har liten toleranse for forsinkelser i nettverket når de skal bruke applikasjoner.

Mange utviklere foretrekker offentlige skyplattformer fordi de gjør det mulig å enkelt tildele infrastruktur-ressurser etter behov. I tillegg kan den offentlige skyen være en god løsning for utvikling av applikasjoner der man ikke vet hvor mye ressurser som vil behøves til slutt.

Offentlige skyløsninger passer imidlertid ikke til alle formål. Derfor bør virksomheter alltid kjøre arbeidslastene i det miljøet som best tilfredsstiller de forretningsmessige behovene og kravene til applikasjonen. Det kan være i et datasenter, i en privat sky, en offentlig sky, eller i kanten av nettverket (edge).

Fysikk er vitenskapen om materie og hvordan materie beveger seg og oppfører seg gjennom tid og rom, og hvordan energi og krefter påvirker den. Nettverk og dataene som beveger seg i nettet fungerer på en lignende måte: Informasjon i nettverket lagres, hentes, overføres og endres. Data har størst verdi når de beveger seg til rett sted til rett tid – og for enkelte formål handler det om sanntidsdata der dette er enda mer kritisk.

Det vil alltid være mer effektivt å flytte koden dit hvor dataene befinner seg, enn å flytte enorme datamengder over et større nettverk (WAN) med begrenset båndbredde. Kostnadene ved å flytte store datamengder kan også bli veldig store. Eventuelt kan du velge å beholde dataene lokalt, men bruke offentlige skyressurser til å analysere data etter behov. Da slipper du høye kostnader med å flytte store datamengder unødvendig.

Du kan ikke bryte nettverkets fysiske lover når du skal legge opp skystrategien din. Derfor bør du velge en hybrid tilnærming til skyen.

Denne teksten ble først publisert i Computerworld.

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme