Etablerte selskap kan lære av oppstartsbedriftene

Hvordan kan virksomheter forbli konkurransedyktige når fremtiden er usikker og nye aktører stadig dukker opp?

Digitalisering krever fleksibilitet og evne til å forutse hva som vil gjøre virksomheten relevant i morgen, neste måned og neste år. I dagens marked er dette blant de største bekymringene virksomhetsledere har. Konkurransen er tøff og mange er nervøse når nye bedrifter dukker opp – ofte med ønske om å forstyrre status quo.

For å forbli relevante må bedrifter med lang fartstid finne nye måter å skaffe inntjening på. Enten ved å samarbeide med eksterne innovatører, eller ved å bygge opp interne team med sikte på å drive selskapets produkter og tjenester fremover.

Så mange som åtte av ti ledere tror digitale oppstartsbedrifter vil utgjøre en trussel for virksomheten enten nå eller i fremtiden, og nesten halvparten av globale selskaper sier at de ikke vet hvordan deres bransje vil se ut om tre år, ifølge en undersøkelse fra Dell Technologies.

Tre veier til innovasjon

Snart vil de fleste bedrifter ha behov for programutviklere. Stadig flere selskaper, uavhengig av bransje, blir teknologiselskaper. Hvordan blir gründere konkurransedyktige når de lanserer med usikre utsikter og med nye konkurrenter som dukker opp hver dag?

1. De finner de riktige partnerne og investerer i relevant kompetanse.

Slik næringslivet ser ut i dag er ikke andre selskaper fiender. De er potensielle partnere. Vurder derfor muligheten for å samarbeide med de du i dag ser på som konkurrenter. Samarbeid med selskaper som allerede har kompetansen, talentet og modellen som din virksomhet mangler. Det kan bli kostnadseffektiv på sikt ettersom du får frigitt tid og ressurser til å drive innovasjon.

Billeverandøren Ford inngikk i 2016 et partnerskap med vårt søsterselskap Pivotal fremfor å investere millioner av dollar i å utvikle egen programvare for bilapplikasjoner. På denne måten er Fords kunder sikret en smartere, mer brukervennlig kjøreopplevelse, uten at selskapet må stable en egen programvareavdeling på beina samtidig som de skal opprettholde den daglige driften. Bedrifter har ikke råd til å håndtere alle aspekter av virksomheten internt. Ha en realistisk tilnærming til egne styrker og svakheter, og søk eksterne samarbeidspartnere der det er nødvendig.

2. De har en åpen innovasjonsmodell og oppfordrer ansatte til å mislykkes raskt.

Ved å nå små, konkrete mål med korte iterasjonssykluser på noen få uker om gangen, blir nye funksjoner utviklet og distribuert. Samarbeidet forblir flytende ved hjelp av åpne programvareplattformer, slik at alle kan ta på seg oppgaver og ingeniører reagerer i sanntid og omorganiserer etter behov. Denne tilnærmingen vil sørge for ny utvikling i høy hastighet, og den konstante eksperimenteringen og redusert byråkrati vil fremme kreativitet.

3. De tar kundenes tillit på alvor.

Innovasjon som gir mulighet til å tilby kundene en unik, personlig opplevelse er ikke nok i dagens digitale samfunn. Vi ser jevnlig sikkerhetsbrudd. Virksomheter må jobbe hardt for å vinne kundenes tillit, og holde på den. Trege prosesser og byråkrati utfordrer tilliten, og silo-baserte arbeidsformer hemmer effektivitet og gjennomsiktighet. Trygge løsninger er avgjørende for å ivareta kunden på best mulig måte, og de som ikke klarer dette vil miste kunden til konkurrenter.

Innovasjonene som er på vei presser altså virksomheter til å bli fullt ut digitale. Dette krever fokus, klare planer og omstillingsvilje. Men med kompetanse og god sikkerhet, kombinert med en modell som tillater eksperimentering og oppfinnelser uten hemmende byråkrati, vil vi fremover se flere selskap som lykkes digitalt – på tvers av alle bransjer.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead