|Fireside chat| Nye måter å finansiere og drifte IT-infrastruktur på

Hvordan skal finansieringsmodeller som leasing og som-en-tjeneste akselerere IT-infrastukturen fremover?

Forleden møttes IDCs Research Director, Andrew Buss, CIO i Visma, Espen Håkonsen, VP Cloud Infrastructure i DNV, Øystein Eide og CTO i Dell Technologies, Sascha Meier til en fireside-chat.

De diskuterte hvordan avanserte finansieringsløsninger som leasing og forbruksbasert tilnærming kan hjelpe deg og din bedrift å akselerere reisen mot en mer fleksibel og smidig IT-infrastruktur.

Du kan se webinaret on demand her via knappen under.

Se webinaret her

Fokus på smidig og fleksibel IT

I løpet av året som har gått har hele det globale markedet gjennomgått en varig overgang til en langt mer digital hverdag – kraftig akselerert av virkningen fra COVID-19. Enkelte selskaper har taklet de raske endringene bedre enn andre. Her kan man se at de digitale lederne har fokusert mindre på kostnadsreduksjonene, og mer på en smidig og fleksibel IT-infrastruktur.

Nye måter å finansiere og drifte IT på

Noe av det viktigste disse digitale lederne har gjort annerledes, er at de har sett seg ut nye måter å finansiere og drive bedriftens IT-infrastruktur på. De beveger seg vekk fra de årlige budsjettsyklusene og allokering av budsjett prosjekt-for-prosjekt som de alltid har gjort, og i stedet leder de skiftet hvor IT finansieres og betjenes kontinuerlig, slik at de kan ta en strategisk tilnærming til å bygge og drifte IT.

FIRESIDE CHAT: Flexibility, built in: Accelerating change with new ways to buy and operate your IT Infrastructure.

Vi har svart på noen av de viktigste spørsmålene knyttet til hvordan bruken av avanserte økonomiske løsninger, som leasing og forbruksbasert tilnærming kan bidra til å akselerere reisen mot en mer fleksibel og smidig IT-infrastruktur.

Se webinaret i opptak on demand via knappen under.

Se webinaret her

11th gen Intel corporate logo.
Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead