Hva er god praksis ved anskaffelse av IT-utstyr?

Det starter med å stille krav til leverandørene.

Hvilke krav stiller du til IT-leverandørene dine?

Vårt felles mål bør være at vi sammen kan skyve grensene for innovasjon, stille større krav til oss selv og skape en  betydelig innvirkning for samfunnet og miljøet.  

Gjennom flere tiår med bærekraftig innovasjon og dialog med våre kunder og partnere, har vi bygget opp en bred erfaring og kompetanse på IT-innkjøp. Denne erfaringen ønsker vi å dele med deg. Vi har derfor samlet sammen de spørsmålene vi råder deg som kunde å stille dine leverandører om du skal være med på å fremme sosialt ansvar og miljømessig bærekraft gjennom anskaffelsen av IT-produkter.  

Teknologi er med på å drive bedrifter og samfunn fremover. Det skaper nye markeder, omforme næringer, drive bærekraft og forbedre livene til alle mennesker på planeten.  

Som en av verdens ledende IT-leverandører har vi et stort ansvar for å sikre at vi opprettholder og ivaretar våre etiske retningslinjer gjennom hele verdikjeden. Dette også for at våre kunder skal være trygge på at valg av leverandør er i tråd med deres retningslinjer, men også kunne fremme samfunnsmessig utvikling i større skala.

Innkjøpsguide for Corporate Social Responsibility 

Nå kan du laste ned vår innkjøpsguide som har til hensikt å gi deg innspill til en bedre prosess ved innkjøp av IT-utstyr.  Målet må være at vi sammen kan skyve grensene for innovasjon, stille større krav til oss selv og skape en  betydelig innvirkning for samfunnet og miljøet.  

Vår innkjøpesguide består av over 60 spørsmål innen  

  • Company Corporate Social Responsibility 
  • Product Sustainability  
  • Supply Chain and Operations 

Du kan bruke disse spørsmålene for god praksis ved innkjøp for å forenkle prosessen med å evaluere og velge de mest bærekraftige IT-produktene og leverandørene for din organisasjon 

Last ned innkjøpsguid for Corporate Social Responsibility via knappen under.

Last ned her

STILL SPØRSMÅL OM BÆREKRAFT TIL DELL TECHNOLOGIES 

Har du spørsmål til Dell Technologies rundt bærekraft som du ønsker vi svarer på? Send oss ditt spørsmål via knappen under, og vi kommer tilbake til deg snarlig.

SEND INN SPØRSMÅL