Hvordan skaper du fleksible IT-løsninger for post-pandemiens nye arbeidsformer?

Arbeidsplassene gjenåpner nå, og IT-infrastrukturen må endre seg raskt for å legge til rette for nye arbeidsformer. For å skape mindre rigide IT-systemer, kan løsningen være mer infrastruktur som en tjeneste.

Noen bedrifter var godt i gang med digitaliseringen og rustet i møte med pandemien. De fleste måtte imidlertid snu seg raskt: tre av fire bedrifter i Europa sa at de fremskyndet digital transformasjon i det første pandemiåret, ifølge Dell Technologies sin Digital Transformation Index i 2020.

I denne tiden har IT-investeringene økt, samtidig som vi har fått en innstilling til jobben som sier at vi kan arbeide hvor som helst og fortsatt skape resultater. Vi har skapt nye arbeidsmetoder hvor teknologien er en premissgiver for arbeidsprosesser og samarbeid, og vi har fått en kultur for å jobbe mobilt.

Organisasjonens oppgave nå er å finne ut hvordan vi skal kombinere det beste fra pandemiens arbeidsformer med kontorets kvaliteter og skape en arbeidsform som skaper enda bedre resultater enn før – som er bedre for både de ansatte og for bedriften. Vi kommer til å prøve og feile for å finne ut hva som fungerer best, og vi kommer til å justere hvordan vi bruker teknologien til å støtte dette.

I denne situasjonen blir utfordringen for IT-avdelingen å sørge for en infrastruktur som kan håndtere raske endringer. De fleste organisasjoner har en IT-infrastruktur som kombinerer egne dataromsløsninger med skyen. En undersøkelse fra Forbes viser at tradisjonelle løsninger er i ferd med å tape terreng, mens datarom som en tjeneste er i fremgang. Selskaper som i dag hovedsakelig kjøper IT-utstyr selv, planlegger å gå over til mer tjenester i løpet av de neste fem årene. De som allerede konsumerer IT som en tjeneste ønsker ikke å gå tilbake. Hvorfor det? Her er fem grunner.

5 grunner til å vurdere infrastruktur som en tjeneste

  1. Større fleksibilitet: I organisasjonenes behov for å lande i nye arbeidsformer og forretningsmodeller etter pandemien, er det enda større behov for fleksibilitet enn før. Det er ikke mulig å planlegge i detalj for det som kommer, og dere må kunne svare på raskt endrede behov. Infrastruktur som en tjeneste blir stadig mer etterspurt, fordi det gir mulighet til å justere infrastrukturen og kapasitetsbruk i takt med endrede behov.
  1. Raskere beslutninger: IT som en tjeneste flytter teknologi fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Det gjør det mulig å ta raskere beslutninger om endringer i infrastrukturen, uten at det medfører nye, store IT-investeringer. Endringene implementeres raskere, og krever ikke installasjon av nytt utstyr. Med en tradisjonell infrastruktur må organisasjonen estimere kapasitetsbehov for de neste fem årene, og kjøpe datautstyr dimensjonert for toppene. Du låser budsjetter i ubrukt datakapasitet, samtidig som man ikke utnytter kapasiteten – og endringer er en møysommelig prosess.
  1. Tid til innovasjon: Tjenestemodellen vil redusere tiden IT-avdelingen bruker til patching, utrulling, innkjøp bug-fiksing og vedlikehold. Det gjør det mulig å fokusere mer på applikasjoner og tjenester de leverer til organisasjonen for å støtte arbeidsprosessene, skape verdi og bidra til innovasjon og forretningsutvikling.
  1. Tilrettelagt for digitalisering: Ifølge Forbes, er organisasjoner med forbruksbasert IT mer digitale. I deres undersøkelse vil 72 prosent av de som kjøper IT etter forbruksmodellen være digitaliserte innen tre år, 14 prosent mer enn i utvalget ellers. De implementerer også i større grad AI for å støtte eller ta beslutninger.
  1. Fornøyde brukere: Den samme rapporten sier at brukerne blir mer fornøyde. 81 prosent av de med forbruksmodell har høy brukertilfredshet knyttet til applikasjoner og datasikkerhet, 1,2 ganger mer enn de som hovedsakelig kjøper maskinene.

Endringsbehovene i dag har nådd nye høyder. Vi trodde nesten ikke det var mulig, for vi i IT-bransjen messet jo om de raske endringene lenge før pandemien kom og skapte en enorm omveltning – som vi enda ikke vet utfallet av. Forbruksbaserte IT-modeller gir organisasjoner en smidighet og fleksibilitet til å tilpasse seg nye krav fra brukere og kunder. Disse kan endre seg fra måned til måned, og kanskje enda raskere.

I Dell Technologies har vi samlet «all» IT som en tjeneste under en paraply vi kaller APEX. Dette gjør vi for å hjelpe kunder med å forenkle IT og skape fleksibilitet, samtidig som de får kontroll gjennom en skybasert bestillings- og administrasjonsmodell. I løpet av høsten vil norske kunder for første gang kunne kjøpe lagring som en tjeneste, og skalere kapasitet etter behov med noen få klikk i én app.

Vil du vite mer om APEX?

Les mer på våre nettsider.

Vil du vite mer om hva som skal til for å lykkes?

Les hele rapporten fra Forbes her.

Hva kan Dell Technologies tilby deg?

Kontakt Mads Graarud i det norske salgsteamet

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme