Hybrid rakettforskning på Andøya

På landets mest avanserte romforskningssenter setter IT-avdelingen premissene for konsernsjefens vurderinger. Dette får du høre mer om på Dell Technologies Forum.

Photo: T. Abrahamsen, ASC

I over 50 år har Andøya Space Center levert tjenester innen romforskning. Data og informasjon samlet av forskningsraketter er kjernevirksomheten.

For å forbli relevante må bedrifter med lang fartstid finne nye måter å skaffe inntjening på. Enten ved å samarbeide med eksterne innovatører, eller ved å bygge opp interne team med sikte på å drive selskapets produkter og tjenester fremover.

Andøya Space Center har foretatt en unik reise, fra analog teknologi og relativt begrensede datamengder til store datastrømmer som lastes ned i sanntid. Det stilles høye krav til teknologien, som skal være tilgjengelig, robust og sikker.

– Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen for å kunne tilby kundene våre de beste produktene og tjenestene som driver forskningen videre. Digitalisering har lagt til rette for å hente ut større datamengder, i tillegg til programvare som gjør det enklere for forskerne å utføre analyser på bakgrunn av datamaterialet, forklarer konsernsjef Odd Roger Enoksen.

På kundelisten står blant annet NASA, Forsvaret, universiteter og høyskoler, samt internasjonale forskningsinstitusjoner.

Høye krav til teknologien

Prosjektene som Andøya Space Center utfører har et kostnadsbilde på opptil flere hundre millioner kroner, og det er ikke rom for feil. Når den vitenskapelige raketten er skutt opp, lagres ingenting om bord på enheten.

– Dataene lastes ned i sanntid, og vi har ingen mulighet til å gjøre prosjektet på nytt. Vi er derfor avhengig av robuste tekniske løsninger, som ikke feiler. Tilstrekkelig lagringskapasitet og sikre operative systemer er derfor helt avgjørende for oss, utdyper Enoksen.

En omfattende og variert kundemasse, med ulike sikkerhetskrav, gjør sikre og fleksible lagringsløsninger nødvendig. Andøya Space Center benytter seg av en hybrid lagringsmodell, med en kombinasjon av lagring i sky og lokalt.

IT er en nøkkelavdeling

Konsernsjefen har en stor interesse for IT og teknologi, og utfordrer hele tiden grensene for innovasjon innad i selskapet. Han tror på prøv og feil-metoden, og oppfordrer de ansatte til å tenke utenfor boksen.
-Vi prøver hele tiden ut nye løsninger for å finne enda bedre måter å drive virksomheten på. Noen utviklingsprosjekter lykkes, andre ikke. Vi har enda en vei igjen å gå, men jeg tror på en kontinuerlig utfordring av etablerte rutiner, forklarer han, og legger til at implementeringsfasen er nøkkelen til digital suksess.

– Det tar tid å få alle medarbeidere til å lære seg, og ikke minst bruke, nye systemer i en allerede travel arbeidshverdag. Men så snart verdien av nye systemer viser seg, og hvor mye mer effektivt vi kan jobbe, blir det mer håndterlig. Det er derfor veldig viktig at ledere tar jobben med implementering alvorlig. Jobben er ikke mer enn halvferdig selv om de nye systemene er på plass, understreker han.

Enoksen råder ledere til å lytte til IT-avdelingen i digitaliseringsprosesser.

– Det er så utrolig mye kompetanse rundt om i landets IT-avdelinger. Lytt til dem. Investering i IT og digitalisering blir veldig ofte sett på som en utrygg kostnad fremfor investering i forbedring og effektivisering. Når ledere ikke tar i bruk moderne verktøy for samhandling og sikkerhet kan det ikke annet enn å skyldes at de ikke har hatt anledning til å sette seg inn i mulighetene smart bruk av IT i virksomheten gir i dag, avslutter han.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead