IDC: – Teknisk gjeld hindrer innovasjon

Få vite hvorfor norske Visma sier de vil slutte å kjøpe egen maskinvare og heller betale for kun det de bruker, og hvorfor Dell Technologies nå utvider muligheten til å kjøpe all IT som en tjeneste.

– Nesten 100 prosent av virksomheter sier at digital transformasjon er viktig. Men bare rundt 30 prosent sier de har hatt suksess med digital transformasjon, mange av de øvrige har møtt på problemer.  

Det fortalte Andrew Buss, forskningsdirektør for IDC i Europa, i et webinar nylig.  

Buss la på webinaret fram tall fra en IDC-undersøkelse som viser at det innen 2023 vil utvikles og rulles ut over 500 millioner cloud native-applikasjoner. Det er like mange applikasjoner som det er utviklet i løpet av de siste 40 årene.  

Den voldsomme innovasjonstakten skaper problemer for mange som har mye teknisk gjeld og har bygget opp it-infrastruktur over mange år. Private datasentre er ofte gammeldagse sammenlignet med de mest moderne datasentrene, noe som gjør det vanskelig å bygge avanserte IT-plattformer og applikasjoner ved hjelp av nye metoder som programmerbar infrastruktur, mikrotjenester, containere og DevOps.  

Selskaper som har mye teknisk gjeld, får ofte problemer på en rekke områder. Ifølge IDC opplever 42 prosent at de bruker lenger tid på å rulle ut nye applikasjoner, 37 prosent opplever sikkerhetsbrudd, 32 prosent at det går ut over virksomhetens troverdighet og 28 prosent at de mister forretningsmuligheter. 

Anbefaler moderne løsninger for å sikre fremtidig suksess 

Ifølge IDCs undersøkelse er det bare 23 prosent av virksomhetene som er det vi kan kalle «digitale ledere». 46 prosent er «Digital Mainstream», mens 31 prosent er en «Digital Follower». De som er digitale ledere har i stor grad tatt i bruk de mest avanserte løsningene for å bygge IT-plattformene sine, som for eksempel multicloud, automatisering, DevOps og smidig applikasjonsutvikling. 

Selskaper som er i «digital mainstream»-kategorien, altså har begynt digitaliseringsreisen uten å være ledende, bør begynne å fokusere på moderne måter å bygge applikasjoner på– De må snakke internt i virksomheten om hvor viktig dette er for fremtidig suksess, sa Buss. 

Utvikling av moderne applikasjoner krever også moderne infrastruktur. Ifølge IDC foretrekker 38 prosent av de spurte virksomhetene å bruke en kombinasjon av offentlige og private skytjenester. Men hele 48 prosent oppgir at de enten kjører alt utelukkende on-premise, eller at de foretrekker on-premise og bruker offentlige skytjenester der de må. 

– De fleste selskaper liker å kjøre arbeidslaster on-premise. Men vi har begynt å bli vant til forbruksmodellen og «kapasitet-som-en-tjeneste» som kommer med public cloud-modellen, fortalte Buss.  

– Hvis du bygger din egen unike IT-arkitektur, så spør deg selv hvorfor du gjør det. Vi går mot en mye mer programmerbar IT, basert på API-er. Applikasjoner kan rulles ut og flyttes rundt. Vi anbefaler løsninger der applikasjoner kan bygges og rulles ut hvor som helst.  

Vil ha «alt» som en tjeneste 

Espen Håkonsen, CIO i Visma, fortalte på webinaret at selskapets kunder har flyttet over på skyløsninger veldig raskt, og foretrekker å kjøpe Vismas løsninger som en tjeneste. Det er den veien Visma også ønsker å gå med sine egne IT-systemer, med en mer forbruksorientert modell der man unngår store investeringer i fysisk maskinvare.  

– Det handler om å gå fra CAPEX to OPEX, det er det som er den store driveren. Tiden da vi kjøper vår egen maskinvare, den er over, fortalte Håkonsen. 

Dell Technologies har gjennom project APEX utvidet mulighetene til å kjøpe IT som en tjeneste, uansett om det er lagring, servere, nettverk, hyperkonvergert infrastruktur, PC-er eller andre løsninger.  

Se webinaret i reprise her, og hør mer om hvorfor Dell Technologies’ kunder i stadig større grad ønsker å kjøpe IT som en tjeneste og hvordan nye måter å finansiere og drive IT-infrastrukturen på gjør det enklere å lykkes med digitale endringsprosesser: 

Se webinar her

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme