– Mangfold driver IT-bransjen fremover

Mangfold gir kommersielle gevinster og bidrar til verdiskapning. Likevel fortsetter andelen kvinner i teknologi- og IT-bransjen å være altfor lav.

Ifølge ODA-nettverk er kun en fjerdedel av ansatte i IT-bransjen kvinner. I toppledelsen er tallet enda lavere – kun 17 prosent kvinner sitter i lederstillinger.

Forskning fra McKinsey og Peterson Institute viser at virksomheter med bedre kjønnsbalanse er mer lønnsomme. Storebrand lanserte i år et nytt produkt der spareglade nordmenn kan investere pengene sine i likestilte selskaper, og Nordea uttalte i mars at det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere.

Direktør i Atea Region Øst, Henrik Høst, mener at manglende mangfold ikke kun hemmer bunnlinja, men også nødvendig teknologiutvikling.

– Teknologibransjen er sannsynligvis verdens mest spennende bransje. Utviklingen går i rekordfart, men vi trenger et større mangfold for å forme teknologien som skal gi oss enda større muligheter i fremtiden, sier Høst.

– Teknologi påvirker alt og alle, og hvis den utvikles og implementeres av en homogen gruppe vil det naturligvis få konsekvenser, fortsetter han.

Mangfold skaper dynamikk

Ansatte med ulik utdanning, alder, bakgrunn og kjønn skaper en dynamikk som legger til rette for bedre diskusjoner og nye tilnærminger til kjente problemstillinger. I følge Høst er mangfold et stort konkurransefortrinn.

– Det drar oss ut av status quo, og redder oss fra å gro fast i etablerte tankemønstre. Uten mangfold sakker vi akterut, og vi merker det ikke engang, forklarer han.

Høst involverer seg allerede tidlig i rekrutteringsprosessen. Utforming av stillingsannonser, valg av rekrutteringsbyrå og en klar strategi bidrar til et bredere kandidatgrunnlag.

– Shortlisten til stillingen bør inneholde halvparten kvinner og halvparten menn i ulik alder og med variert bakgrunn og interessefelt. Språket og utforming av stillingsannonsen kan være avgjørende for å tiltrekke seg de beste kandidatene – av begge kjønn, forklarer kan.

About the Author: Dell Technologies