Når IT-avdelingen skal få til mer med mindre, trengs fleksible og standardiserte løsninger

Standardisert og velprøvd maskin- og programvare som spiller godt sammen med andre plattformer, er viktig for en vellykket multisky-strategi.

Standardisert og velprøvd maskin og programvare som spiller godt sammen med andre plattformer, er viktig for en vellykket multisky-strategi. Løsningsarkitekt Børre Nygren i Dell Technologies har en rekke gode råd til virksomheter som har valgt å gå for hybride skyløsninger.  

Ifølge en undersøkelse gjennomført av ESG for Dell Technologies tidligere i år, har 77 prosent av virksomhetene av ulike årsaker tilbakeført skyapplikasjoner til egne on-premise datasentre. Selv om offentlige skytjenester vokser svært raskt, tilfredsstiller de ikke kravene til alle typer formål. Det kan for eksempel være behov for å redusere kompleksitet, oppnå lavere kostnader, sikkerhetsmessige hensyn, eller at man trenger å flytte infrastrukturen nærmere der dataene produseres for høyere ytelse. 

Moderne on-premise-infrastruktur gir muligheter du ikke har med offentlige skytjenester – og derfor vil hybride eller multisky-løsninger hvor man får det beste fra begge verdener være mest hensiktsmessig for mange, mener Børre Nygren, løsningsarkitekt i Dell Technologies. 

Mange misforstår begrepet «sky» 

– Sky er en operativ modell, og har ikke nødvendigvis noe med hvor dataene ligger. Mange tror at så snart man snakker om skytjenester, så er det noen andre som skal drifte det, sier Nygren. 

En multisky-strategi krever at man tenker gjennom løsningen nøye på forhånd.  

– Det er viktig at man ikke bare flytter en blåkopi av det man har i en on-premise-sky over i offentlig skyløsning, men at man moderniserer samtidig. Ta i bruk containere og mikrotjenester! Det å lage en blåkopi gir høyere kostnader og mindre fleksibilitet, advarer Nygren. 

Når man skal bygge opp sine on-premise skyløsninger, er det imidlertid viktig å velge systemer som er fleksible og som er enkle å administrere – og da vil Nygren spesielt trekke frem Dell EMCs VxRail-løsning.  

– Løsningene må lett kunne integreres med plattformer man allerede har et forhold til, enten det er fra Microsoft eller VMware 

Les mer om VxRail her.

Bygget sammen med VMware 

Dell EMC VxRail er basert på kraftige Intel Xeon Scalable-prosessorer og er den eneste hyperkonvergerte  løsningen (HCI) som er laget i samarbeid med VMware. Løsningen gjør det enkelt å implementere og administrere hybride skymiljøer der data og applikasjoner ligger på ulike steder.  

Nygren forteller at noe av det viktigste når man skal ta i bruk on-premise skyløsninger er at man velger løsninger som gir forutsigbarhet med tanke på både kostnader og teknologi.  

– Vi mener at vi i mange tilfeller fjerner risiko, siden løsningene våre er basert på industristandard servere med Intel-CPU-er og standardisert og gjennomtestet programvare på toppen. Du får de koblingene du trenger mot hyperscale-leverandører som Amazon AWS, Microsoft Azure og andre – slik at du kan gjøre de teknologivalgene du trenger i det tempoet du ønsker.  

Resultatet er en moderne plattform som tilfredsstiller dagens krav, uten at man blir låst inn på noen måte til én leverandør eller en type løsning.  

– Med Dell EMC VxRail står vi som produsent for all testing og verifisering av programvare og maskinvare, og kan ta oss av drift og migrering – egentlig så mye som kunden selv ønsker. Det gjør at man får frigjort tid og ressurser. På den måten kutter du kostnader, sier Nygren. 

På Dell Technologies Forum kan du høre om Dell Technologies’ fleksible hybridskyløsninger. Meld deg på med knappen under.

Les mer om Dell Technologies Forum her

Meld deg på Dell Technologies Forum her

About the Author: Børre Nygren

Senior løsningsrådgiver Epost: borre.nygren@dell.com