Norske bedrifter er mer modne enn sine nordiske naboer

Til tross for at Norge er langt framme på digitale tiltak, kategoriserer kun en av hundre norske bedrifter seg som digitale ledere.

Norske bedrifter flest ligger et godt stykke foran resten av Norden når det gjelder digital modenhet. Det viser en ny undersøkelse fra Vanson Bourne, utført på vegne av Dell EMC.

De spurte ble plassert i fem kategorier fra digitale etternølere til digitale ledere, og i Norge svarer 26 prosent av de spurte at de hører hjemme i de to mest digitaliserte kategoriene. Det er 1 prosentpoeng mer enn Sverige, og langt foran Danmark og Finland med henholdsvis 13 og 15 prosent av de spurte i to fremste kategoriene.

Til tross for disse tallene, svarer seks prosent av de svenske lederne at de regner bedriftene sine som digitale ledere, mens kun én prosent av norske ledere sier det samme.

Jevnere kurve

Til tross for at flere av lederne i nabolandene våre anser seg selv som digitale ledere, er andelen av de spurte som plasserer seg i den nest mest digitaliserte gruppen i Norge desidert større enn hos naboene. Den nest mest digitaliserte gruppen defineres som bedrifter som har en moden digital plan, investeringer og innovasjoner på plass.

– Kanskje er kunnskapen om digitalisering så stor her til lands, at de spurte vet hva de ikke vet. De forstår at digital transformasjon er en stor og omfattende prosess, og vil ikke kalle seg digitale ledere før digital transformasjon er en del av DNA-et til bedriften. sier Lorck.

At så mange plasserer seg selv i den nest beste kategorien gjør at kurven til Norge er jevnere enn kurven til våre naboland. Lederne er jevnere fordelt på de fem kategoriene i Norge enn resten av Norden, hvor en større del av de spurte sprer seg utover de tre dårligste kategoriene.

– Kurven viser at Norge totalt sett er lenger framme enn våre naboer. Vi må bare tørre å innrømme det. Norge er et teknologi-orientert land, med masse kompetanse om hvordan å utvikle så vel som utnytte tekniske løsninger, sier Lorck.

Flere hindringer

Hele 8/10 sier de står foran store hindringer med digital transformasjon, og 59 prosent sier de bekymrer seg for bedriftens evne til å møte kundenes behov om fem år.

– Skal man komme seg gjennom den nødvendige omstillingen er det nødvendig med en ny og solid IT-plattform i bunnen, sier Lorck, og peker på at 9/10 bedrifter i Norge investerer i teknologi for å skape en digital bedrift.

Hinderet som trekkes fram oftest er manglende ferdigheter. Mer enn hver femte leder peker på kompetansen som deres største utfordring med digital transformasjon. 14 prosent mener det er for mye informasjon, og 12 evner ikke å trekke ut verdifull innsikt fra dataen de har tilgjengelig.

About the Author: Dell Technologies