Risiko for vag ledelse med fleksible arbeidsformer

Vi er pålogget hele tiden og jobber fra hvor som helst, når som helst. Dette har gjort arbeidstagere mer fleksible enn noen gang, men stiller til gjengjeld nye krav til lederrollen.

Skybaserte lagringssystemer, trådløse nettverk og mulighet til å veksle mellom telefon, nettbrett og bærbar PC gjør det enklere å jobbe uansett hvor man befinner seg. E-post og arbeidsdokumenter er kun et tastetrykk unna, hele døgnet.

Eva Bjerrum er en av Danmarks fremste organisasjonsanalytikere og har forsket på fleksible arbeidsformer i nesten 30 år. Hun rådgir og evaluerer virksomheters tilnærming til teknologi, arbeidsprosesser og bruk av fysiske rom. Hun mener at den etablerte lederrollen vil utfordres i fremtiden.

– Fleksible arbeidsformer uten faste rammer krever mer av arbeidstakeren. På mange måter blir de nødt til å styre tiden og lede seg selv, når det er så enkelt å sjekke e-post eller jobbe videre med presentasjonen fra sofaen. Lederen bør derfor lære ansatte hvordan de best mulig styrer sin egen hverdag i en digital tid og på sikt innta en mer coach-basert rolle, forklarer hun.

Lederen er ansvarlig for tydelig forventningsavklaring. Mange arbeidstakere opplever ledelsen som vage, og ender opp med å jobbe mer enn det som egentlig forventes. Dette kan føre til stress, og i verste fall en sykemelding.

Fysiske møter er fortsatt viktig

Teknologien former hvordan ansatte kommuniserer med hverandre og kunder. Samhandling er blitt enklere og mer effektivt, og skybaserte lagringsløsninger bidrar til at alle har oppdatert informasjon tilgjengelig samtidig. Å jobbe nettbasert sparer inn reisetid, og er mer miljøvennlig.

Bjerrum ber lederen om likevel ikke å avskrive fysiske møter totalt.

– Vær bevisst på hvilke teknologiske verktøy som brukes. Noen ganger kan den komme i veien for verdifulle fysiske møter som er nødvendig for å pleie kundekontakt eller bygge relasjoner mellom ansatte, råder Bjerrum.

Fremtidens arbeidsformer

Forskeren tror at fleksibiliteten vil bli enda større i fremtiden. Færre vil være tilknyttet virksomheter, men heller selge egen arbeidskraft som frilansere. En ny generasjon arbeidstakere, som er vant til stor frihet, vil trolig være de største pådriverne for endring.

– Den fragmenterte måten vi jobber på i dag bare vil øke i fremtiden. Vi vil jobbe mer globalt, og teknologien vil utfordre de innarbeidede normene, avslutter hun.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead