Teknologi vil legge til rette for arbeidshverdagen i den nye normalen

2 av 3 norske arbeidstakere med høyere utdannelse ønsker å fortsette med hjemmekontor etter pandemien. Hvordan blir den nye normalen?

Akkurat nå kan det virke som «den nye normalen» er et stykke unna. Hva den nye normalen faktisk vil bli, er fortsatt et ubesvart spørsmål. Vi har fått nye arbeidsvaner og -metoder, men hvordan vil vi faktisk legge opp arbeidsplassene når vi ikke lenger behøver restriksjoner som følge av et aggressivt virus vi ikke har kontroll på? 

Tallet i innledningen er basert på en undersøkelse som fagforeningen Akademikerne utførte på slutten av 2020. 64 prosent ønsker å jobbe hjemmefra, de fleste delvis, enten ved å bestemme selv når de skal være på hjemmekontor, eller å ha faste dager. Mange opplever at de får gjort mer, kan følge opp familien bedre og får en bedre balanse mellom jobb og fritid. Andre, og særlig ferske arbeidstakere, har motsatt opplevelse. Resultatet vil på et eller annet vis være en hybrid, der hjemmekontoret ikke lenger blir sett som «gjemmekontor», men en akseptert arbeidsform. Samtidig vil kontoret igjen bli et sentralt møtested for kontor-jobberne.  

Vårt søsterselskap, VMware, diskuterer i denne bloggposten hva som kreves av arbeidsplass og teknologi når hybrid-arbeidsplassen, hvor vi kombinerer kontor-jobbing og hjemmekontor, i en eller annen form inntar arbeidslivet. Ifølge artikkelforfatteren er de viktig å gjøre nye vurderinger av hvordan teknologi skal støtte arbeidshverdagen. Vi behøver riktig utstyr og tilgang til verktøy og data for å jobbe like godt hjemme som på kontoret. Når dette fungerer, legger vi bedre til rette for god produktivitet hjemme, arbeidsmoral og virksomhetskultur.  

VMware gjorde en undersøkelse av arbeidstakernes opplevelse av hva som er viktigst når man arbeider utenfor kontoret. Oppsummert er det fem punkter som er viktige for oss:  

  1. At vi finner og kan installere applikasjonene vi trenger for å utføre arbeidsoppgavene 
  2. At de kan utføre minst tre av sine viktigste oppgaver via mobile enheter ved hjelp av applikasjoner (inkludert e-post) 
  3. Tilgang til data og applikasjoner fra dag 1 
  4. Frihet til å gjøre jobben på personlige enheter 
  5. At de kan velge det operativsystemet de selv ønsker for sine arbeidsverktøy 

Punktene gir en viktig pekepinn til arbeidsgivere. De må sørge for teknologiske plattformer som gjør det mulig å levere på disse kravene. Fleksibilitet og gode verktøy for å jobbe hvor som helst er nøkkelen.  

Vil du vite mer om teknologi som legger til rette for hybridkontoret? Last ned e-boken om Unified Workspace med VMware Workspace ONE her. 

Pandemien har vist oss at mange kan gjøre jobben sin like godt utenfor kontoret, men de fleste vil ha behov for en viss fysisk samhandling med kollegene sine, både for å gjøre arbeidsoppgavene best mulig, og for å trives godt i jobben. Den nye normalen kan gi mer tilfredse arbeidstakere og ansatte som gjør jobben sin både bedre og mer effektivt – samtidig som de får en bedre balanse mellom jobb og fritid.  

Det blir spennende å se hva som faktisk blir den nye normalen – men det er lite som tyder på at fremtidens arbeidshverdag vil bli akkurat slik som før. 

Dell Technologies og VMware samarbeider for å skape løsninger for sikker, enkel og trygg administrasjon av teknologiløsninger i norske virksomheter. Ønsker du mer informasjon?Kontakt gjerne Eivind Bentsen for en uforpliktende prat. 

About the Author: Eivind Bentsen