Tre grep for å håndtere datamengdene

Hva er poenget med å samle data om virksomheten din ikke er utstyrt for å få noe ut av dem?

Det er spørsmålet virksomhetsledere må stille seg selv, ifølge en ny undersøkelse blant mer enn 4000 beslutningstagere over hele verden. De fleste bedrifter mener data er det som driver vekst i virksomheten deres, men de sliter med utfordringene datasankingen fører med seg. Sju av ti virksomheter i undersøkelsen sier de samler data raskere enn de klarer å bruke dem, og seks av ti sliter med overarbeidede datateam.

Hva kan disse virksomhetene gjøre for at data skal gå fra å være en byrde til å bli drivstoff for forbedrede tjenester, eller nye inntekter og innovasjon? Det er tre områder de må ta tak for å transformere bedriften sin: infrastruktur, prosesser og kultur.

1. Infrastruktur

Dagens virksomheter opererer i mer dynamiske miljøer enn noen gang, men mange lener seg på gammel infrastruktur som rett og slett ikke er smidig eller tilpasningsdyktig nok. I stedet for å tenke for mye på maskinvare, bør it-sjefer sammenligne virksomhetens resultater med infrastrukturkrav, slik at samtalen kan handle om å legge til rette for vekst, i stedet for prosjektkostnader. De må legge en plan for digital endring som har konsensus i hele virksomheten.

63 prosent av de spurte i den nevnte undersøkelsen mener en tilnærming med som-en-tjeneste-løsninger vil gjøre dem mer fleksible, og gjøre dem bedre rustet til å omfavne nye muligheter og henge med på forandringer.

Denne fleksibiliteten vil la virksomhetene legge til kompetanse og spesialiseringer etter hvert som de vokser og behovene endres.

2. Prosesser

Nesten halvparten av deltagerne i den nevnte undersøkelsen sier kvaliteten på datainnsikten deres enten har sluttet å vokse eller sunket sammenlignet med situasjonen for tre år siden. Kun 21 prosent sier de anser data som kapital – selv om to av tre omtaler virksomhetene sine som datadrevne.

Virksomheter bør kombinere datasiloene sine for å gjøre det mye lettere å trekke ut innsikt i sanntid. I mange virksomheter har forskjellige avdelinger forskjellige applikasjoner, og denne frakoblede tilnærmingen gjør det tregt og kostbart å skaffe og dele data.

Infrastruktur og prosesser som matcher bedre med forretningsresultater vil også la it-teamet bruke mer tid på å gi andre råd om hvordan teknologi kan ta virksomheten videre. Ved å bygge en ende-til-ende-automatiseringsløsning kan it-avdelingen fjernes fullstendig fra mange av de daglige infrastrukturoperasjonene. It-avdelingen kan dermed fokusere på strategiske områder som å rådføre virksomheten om dataharmonisering og inntektsgenerering i stedet for administrering av systemer.

3. Kultur

For å lykkes i dataæraen må man treffe en hårfin balanse mellom teknologi og prosess, og kultur og ferdigheter. Nesten ni av ti svarer at virksomheten deres ignorerer en eller flere av disse.

Å innføre en bedriftsomfattende kultur er avgjørende for digital transformasjon. Det krever den rette blandingen av ledelse og samhandling, slik at hele virksomheten kan endre måten de tenker på data på. Å tilegne seg nye ferdigheter er også viktig. Uten et team av datakyndige entusiaster som vil behandle data som kapital, blir kvaliteten på data ujevn.

Datautfordringene er ikke bare er noe it-avdelingen skal forholde seg til. Endringene må komme fra toppen og mange strekker seg over organisasjonen, fordi en ting som er sikkert er at det kommer mer data i fremtiden. Det akselererer hele tiden – og hvis menneskene, ferdighetene og infrastrukturen ikke endres, blir det som å prøve å sette ti ganger flere biler på en motorvei uten å legge til ekstra filer. Det kommer til å bli kork.

Kronikken er tidligere publisert på Computerworld.no

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme