Åtte av ti bedrifter satser på VR/AI innen fem år

Åtte av ti ledere mener at mennesker og maskiner vil knytte helt nye typer bånd de neste fem årene. Derfor må utdanningsinstitusjoner gå i bresjen for endringene.

Vanson Bourne har på vegne av Dell Technologies spurt 3800 ledere om deres meninger rundt det digitale skiftet. Dommen er tydelig: Vi står ovenfor en ny epoke, og det haster med endringsprosesser.

– Fremtidsrettet teknologi som kunstig intelligens og tingenes internett endrer hvordan vi lever og jobber. Derfor er kunnskap om det digitale skiftet viktig for å hjelpe ledere med å ta godt begrunnede valg, sier norgessjef i Dell EMC, Christian Lorck.

Mer enn åtte av ti ledere forventer at mennesker og maskiner vil jobbe i integrerte team innen fem år. Nær en tredjedel sier de allerede jobber på denne måten, med suksess. Allikevel er ledere delte om hva det digitale skiftet betyr for dem, deres virksomhet og verden som helhet:

• Halvparten tror at automatiserte systemer vil frigjøre tiden deres
• Mer enn fire av ti gleder seg til at de kan delegere enda flere oppgaver til maskiner
• Nesten seks av ti ledere mener skoler må ha større fokus på å lære studenter hvordan de skal lære fremfor hva de skal lære for å forberede dem på jobber som ikke eksisterer enda

– Virksomheter sliter med å holde tritt med endringenes tempo, og mange holdes tilbake av en utilstrekkelig digital visjon og strategi. Mangel på digitale ferdigheter og kunnskap, arbeidskultur som jobber mot endring, utdatert teknologi og lite kunnskap og erfaring med IT-sikkerhet er også noen av barrierene lederne mener de må overkomme, sier Lorck.

Det er bred enighet blant ledere om hva som må til for at deres virksomhet skal holde seg relevant:
• Kundeopplevelse må høyt på dagsorden
• De ansatte må engasjeres, og opplæring og målingstall må justeres etter digitale mål og strategier
• Ledere må jobbe med digital endring
• Prinsipper og teknologi for å støtte en ekstern og fleksibel arbeidsstyrke må på plass
• Ansatte må lære koding og programvare
• AI-ansvarlige må utnevnes
• Alt må automatiseres og kunder må oppmuntres til selv-hjelp

– For å nå disse målene vil lederne eskalere investeringene i ny teknologi i tillegg til den underliggende infrastrukturen og datakraften, sier Lorck.

Om lederne følger disse planene vil antallet virksomheter som investerer i avansert AI mer enn tredoble seg innen fem år og antallet virksomheter som investerer i VR/AR vil stige fra 27 til 78 prosent.

About the Author: Christian Lorck