• Dell APEX PC as a Service – PC-administrasjon

  DELL APEX PC-AS-A-SERVICE (PCAAS)

  Fleksibilitet til å transformere
  din IT

  Innebygd nyskapning for Intel®
  • KUNDEHISTORIE

   Frigjør administrator av klientenhet fra kompleksitet og kostnader

   Ved hjelp av Dell APEX PC-as-a-Service kan HCS redusere administrasjonstiden med 50 % og modernisere prosessen med å oppdatere PC-er og bærbare PC-er.

   APEX PCaaS Device Management Customer Story
  • **Leasing og finansiering tilbys kvalifiserte bedriftskunder av Dell Bank International d.a.c., gjennom Dell Financial Services (DFS) med adresse Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland, og regulert av den irske sentralbanken. Den finansielle pris kan variere ift kundesegment. Tilbud kan endres uten forhåndsvarsel og forutsetter at produktene er tilgjengelige, kredittgodkjennelse og inngåelse av dokumentasjon som er utarbeidet av og akseptabel for DFS. Dell Technologies og Dell Technologies logoen er varemerker tilhørende Dell Inc.

   1Basert på Dells interne analyse, september 2022. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med kundekontakten din i Dell. 

   2Basert på en studie som omhandler ny teknologi som kommer frem i Total Economic Impact™ fra Forrester, bestilt av Dell, «The Projected Total Economic Impact Of Dell APEX Managed Device service», mars 2023. Faktiske resultater vil variere. Fullstendig rapport