• Dell APEX-abonnementer

  Forenklet nettsky med Dell APEX-abonnementer

  Få mer fleksibilitet og kontroll samtidig som du bare betaler for det du bruker.

   • Abonner mer praktisk på foretrukne tjenester og infrastruktur på stedet

    Dell APEX-abonnementer gir optimalt valg og konsekvens for å oppnå differensierte resultater. Skreddersy funksjoner og tjenester etter dine behov. Vi leverer akkurat det du ønsker, tilgjengelig som en tjeneste og etter din tidsplan. Bare betal for det du bruker hver måned – alt på dine vilkår. Opplev enestående enkelhet, fleksibilitet og kontroll med Dell APEX.

   • 50%

    samlet effektivitet for IT-ansatte1

   • 64%

    raskere å implementere nye ressurser2

   • 91%

    mindre ikke-planlagt nedetid1


  • Juster kostnadene etter bruk via en moderne forbruksmodell for betaling per bruk

   Med tradisjonelle innkjøpsmodeller er prognoser av fremtidige workloader utfordrende og kan føre til over- eller underprovisjonering, noe som igjen fører til bortkastede ressurser eller uønsket nedetid med tilknyttede kostnader.

   Dell APEX-abonnementer hjelper deg med å justere kostnadene etter faktisk bruk ved forhåndsimplementering av bufferkapasitet for å redusere kostnadene ved overprovisjonering og risikoen ved underprovisjonering. Du kan fleksibelt skalere kapasiteten opp og ned i bufferen, og du betaler bare for kapasiteten du bruker, til én konsekvent pris uten overskuddskostnader.

  • Utform Dell APEX-abonnementer på tre enkle trinn

   • 2

    Velg tjenester

    Implementering og støtte kreves med Dell APEX-abonnementer. Du kan legge til ekstra infrastruktur og administrerte tjenester for å støtte mennesker, prosesser og workloader for å dekke virksomhetsbehovene dine.

   • 3

    Betal for det du bruker

    Få økonomisk fleksibilitet ved å justere utgiftene med faktisk kontra forventet bruk, og få trygghet ved å begrense månedlig fakturering til 85 % bruk av total installert kapasitet, et tilbud som ikke finnes hos andre infrastrukturleverandører.3


  • 1 Kilde: Basert på en IDC-rapport på oppdrag av Dell Technologies: The Business Value of Dell APEX Pay-Per-Use Solutions, desember 2023. Faktiske resultater kan variere. Fullstendig rapport

   2 Kilde: Basert på en IDC-rapport på oppdrag av Dell Technologies: The Business Value of Dell APEX Multicloud and As-a-Service Solutions, august 2023. Faktiske resultater kan variere. Fullstendig rapport

   3 Tilgjengelig med Dell Flex on Demand for lagring, databeskyttelse og VxRail. Mørke nettsteder, ikke-målte implementeringer og kunder som ikke overholder kontraktvilkårene, er ikke kvalifisert. 85 % faktureringsgrense ekskluderer servere.