• Ferdigheter

  Ferdighetsbygging for en inkluderende fremtid

  • For å levere digital inkludering må vi gå forbi enheten og bredbånd med høy hastighet for å sikre at vi skaper en komplett løsning med varige fordeler. «Digital forståelse er en ekstra hindring for innføring i visse samfunn, både i utviklede og utviklende markeder. I økonomier med lavere inntekter har bare 32 % av populasjonen grunnleggende digitale ferdigheter (dvs. definert som kunnskapen til å kopiere eller flytte en fil eller sende e-post)» (Verdens økonomiske forum, 2020).

  • For å støtte personer som ønsker å lære de digitale ferdighetene som er nødvendige i en global verden, samarbeider Dell Technologies med International Society for Technology in Education (ISTE) for å utvikle GetDigitalSkills.org der elever, lærere og foreldre kan ta en 30-minutters tilpasset reise for å øke ferdighetene sine, og deretter utforske og lære med flere ressurser.

  • Gi ressurser til lærere, elever og foresatte

   #getdigskills

   Oppdag de digitale ferdighetene du trenger for å lykkes i et globalt samfunn. Ta en 30 minutters tilpasset reise for å øke ferdighetene dine som elev, lærer eller forelder. Deretter kan du utforske og lære mer med flere ressurser.

  • Frem realfagsutdanning

  • Grunnskole: ungdomsskole

   Girls Who Game

   Oppfordre unge kvinner til å oppdage teknologi i et engasjert miljø med likestilte parter og rollemodeller. Og skape et spor for fremtidige kvinnelige ingeniører, allerede fra barneskolen.

  • Videregående skole

   Student TechCrew

   Dette nyskapende globale programmet fremmer fremtidige karrièreferdigheter og læring på direkte måter når ungdomsskoleelever hjelper venner og lærere med teknologiproblemer.

  • Høyere utdanning: høyskole

   Develop with Dell

   En kostnadsfri læringsopplevelse på nett skapt for å oppmuntre elever til å starte en karrière innen IT. Programmet kommer til å være tilgjengelig for alle elever på videregående skoler som samarbeider med Dell Technologies.

  • Gjeldende programmer

  • Skills Friendly Cities

   Dell Technologies har også inngått et samarbeid med Global Business Coalition for Education (GBC – Education) i programmet Youth Skills and Innovation Initiative, Skills Friendly Cities. Dette initiativet har som mål å finne praktiske, raske og relevante løsninger på krisen innen kompetansen til unge ved å bringe ungdom, forretningsmiljøet og beslutningstakere sammen på bynivå for å levere nye måter å lære og arbeide på.


  • Andre programmer og ressurser for ferdighetsbygging

   Vi ser også muligheten til å gå lenger enn bare grunnleggende digital oppgradering ved å gi fremtidsrettede teknologiferdigheter og læreplaner for å åpne dører til de jobbene og karrièrene som trengs i årene som kommer. Vi har laget en programpakke for ferdighetsbygging som følger elevene på utdanningsreisen, fra grunnskole til videregående skole og til høyere utdanning.

  • Ressurser for digital forståelse

   Digital Skills for a Global Society veileder elever, lærere og foresatte til å få ferdighetene de trenger for å lykkes i en digital økonomi.

  • Ressurser for blandet læring

   Blandet læring er et sett med kostnadsfrie verktøy og ressurser som støtter skole- og distriktsledere i å implementere digitale ferdigheter inn i læreplanen.

  • TecKno

   TecKno er et kostnadsfritt pedagogisk nettsted for å studere datavitenskap med morsomme spill og kodeeventyr. Det kan støtte lærerne i læreplanen for IKT og introdusere elevene til ulike karrièrer innen teknologi.