• Tjenester for nettskybasert driftsmodell


  • Bygg riktig driftsgrunnlag for flere nettskyer

   Med IT i stadig utvikling må organisasjonen din administrere flere miljøer, samtidig som den gir en konsekvent forbruksopplevelse. Driftsmodeller for eldre datasentre oppfyller ikke behovene til et moderne IT-miljø. Når du tar deg tid til å definere driftsmodellen, øker sannsynligheten for at teknologiløsningen din oppfyller behovene til virksomheten. Dell Consulting Services kan hjelpe deg med å bestemme optimal organisasjonsstruktur, roller, prosesser og styring for å støtte omformingen og virksomhetsmålet i organisasjonen.


  • Viktige fordeler

   • Tilby IT-strukturen, roller og prosesser for å oppnå virksomhetsmålene dine
   • Gi standardiserte tjenester som støttes av repeterbare prosesser og automatisering
   • Få fart på resultatene i virksomheten, og øk tilpasningen av nettskyplattformene dine raskere

  • RESSURSER

   Ressurser for andre driftsmodelltjenester for nettsky


  • Driftsmodelltjenester for flere nettskyer

   Bygg riktig driftsgrunnlag for flere nettskyer

  • Tjenester for økonomisk administrasjon av IT

   Gi økonomisk innsyn og ansvarlig IT-tjeneste for virksomheten

  • Strategi for nettskydesign

    Forstå de viktigste hensynene for nettskydesign

  • Prinsipper for nettskydesign

   Flytte fra "Cloud First" til "Cloud Smart"

  • ProConsult-rådgivningstjenester

   Få fart på moderniseringsinitiativene

  • Akseleratorprogram for opplæring

   Realiser hele verdien av investeringene dine i teknologi og mennesker, og overvinn kapasitetsgap som hindrer den digitale transformasjonen