• PROGRAMVAREDREVET NYSKAPNING FOR LAGRING

  Driv nyskapningen med vår kontinuerlige og moderne programvaredrevne lagring

  Innebygd nyskapning for Intel
  • Styrker IT-sikkerheten og effektiviteten

  • Nettrobusthet

   Bygg et nulltillitsmiljø med egensikkerhet, uforanderlighet, et cyberhvelv med luftgap og ML med analyse for datagjenoppretting.

  • Banebrytende effektivitet

   Sørg for et energieffektivt og kontinuerlig moderne IT-miljø med automatisering og intelligent innsikt.

  • ANALYTIKERPERSPEKTIV

   Det handler ikke bare om lagring lenger

   Etter hvert som fortsetter å få fart på datamangfoldigheten og distribusjonen, krever moderniseringsbevegelsen mer fra lagring. Få ESG-analysen av kontinuerlig, moderne lagringsopplevelse fra Dell.

  • BEDRE MULTISKY

   Prosjekt Alpine

   Project Alpine fokuserer på å bringe de avanserte programvarefunksjonene for lagring fra Dell til offentlige nettskyer for brukstilfeller av hybridsky, lagringsfast nettsky og flere nettskyer.

  • *Basert på Dells interne analyse av funksjoner for cybersikkerhet for Dell PowerMax kontra funksjoner for cybersikkerhet for konkurrerende, grunnleggende arrayer som støtter åpne systemer og stormaskinlagring, mars 2022.

   **Basert på Dells analyse som sammenligner programvarefunksjoner for cybersikkerhet som tilbys fra Dell PowerScale kontra konkurrerende produkter, september 2023.