Datalagringsløsninger for helsevesen og biovitenskap

Sykehus og andre helseinstitusjoner er ikke immune mot dataepoken. Vi lever i en tid hvor data som genereres, kan brukes til å drive virksomheten, foreta oppdagelser og levere bedre pasientbehandling. 

IT for helsevesen – nyskapende for fremtiden

Teknologien gjør det mulig for oss å forbedre måten helsepersonell leverer pasientpleie på. Dell Technologies driver fremgangen fra å raskt hente opp pasientjournaler til sekvensering av genomer til digitalisering av patologiobjektglass.
Fremtidens sykehus

Fremtidens sykehus

Bruk av kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML) i datasett har en betydelig innvirkning på hastigheten vi analyserer data i, og hvordan vi handler deretter. Når vi kombinerer nye workloader i helseinstitusjoner med kraften i teknologien for kunstig intelligens, maskinlæring og modernisert infrastruktur, kan helseorganisasjoner bidra til å revolusjonere pasientpleie og datalagring.

Elektroniske helsejournaler (EHR)

Elektroniske helsejournaler (EHR)

EHR-er har blitt standarden for lagring av helsedata for pasienter og øker mengden data som leger har om pasientene sine. Denne porteføljen med pasientdata omfatter en stor del, om ikke hele pasientens medisinske historie, og gjør det mulig for leger å komme med kvalifiserte diagnoser og levere tilpassede behandlingsplaner.

Digital patologi

Digital patologi

Med rask vekst i diagnostikkinformasjon kreves det at IT-avdelinger for helse gir stadig mer robust infrastruktur for å digitalisere og lagre objektglass med vevsprøver. Hvis du konverterer disse objektglassene til digitale filer, kan patologer lagre, analysere og dele data i sanntid – noe som forbedrer samarbeidet og akselererer den kliniske beslutningstakingen.

Neste generasjons sekvensering

Neste generasjons sekvensering

Genomiske dataapplikasjoner for forskning, legemiddelutvikling og presisjonsmedisin utvides. Neste generasjons sekvensering skaper store mengder data som må analyseres og lagres effektivt. Dermed må lagringsløsningene nå være bedre til å administrere hele livssyklusen til genomiske data.

Dell Technologies-ledelse innen helsepleie

  • De ti beste

    helseselskapene i verden bruker PowerMax/VMAX

  • 65 %

    av lagringsinfrastrukturen i amerikanske sykehus kjører på Dell

  • Over 8000

    sykehus over hele verden implementerer Dells helseløsninger

PowerStore i helsevesenets kontinuum

PowerStore for helsevesen i ytterkanten

PowerStore for helsevesen i ytterkanten

Denne videoen viser hvordan PowerStore gir helsekunder mulighet til å levere kritiske applikasjoner i ytterkanten.

PowerStore for elektroniske helsejournaler

PowerStore for elektroniske helsejournaler

Denne videoen fremhever Dell PowerStore som en pålitelig plattform for implementering av elektroniske helsejournaler.

PowerStore for medisinsk bildebehandling

PowerStore for medisinsk bildebehandling

Denne videoen fremhever PowerStore som en plattform for en kortsiktig hurtigbuffer med høy ytelse for medisinsk bildebehandling.

Ressurser Bransjeapplikasjoner

Elektroniske helsejournaler

Løsningsoversikt: PowerMax for Epic

Dette løsningssammendraget beskriver PowerMax for Epic-miljøet.

De beste argumentene for PowerMax for Epic

Dette dokumentet fremhever de viktigste grunnene til at PowerMax er det foretrukne arrayet for Epic-implementeringer.

Rapport: PowerMax-servicenivåer for Epic-workloader

Dette dokumentet beskriver hvordan PowerMax-servicenivåer kan brukes til å sikre best mulig ytelse for Epic-workloader, samtidig som du tillater konsolidering av workloader som ikke er Epic, på ett enkelt PowerMax-array.

Infografikk: PowerMax for elektroniske helsejournaler (EHR)

Denne infografikken viser hovedfunksjonene og -egenskapene til PowerMax, noe som gjør det til et utmerket array for EHR-miljøer.

Fresenius Medical Care PowerMax-arrayer bidrar til at Fresenius yter bedre

Ta i bruk skybasert og innebygd programvare, og implementer den anbefalte fremgangsmåten for DevOps, slik at du kan holde IT-organisasjonen smidig, produktiv og konkurransedyktig.

TGen

TGen

TGen er i ferd med å snu trenden når det kommer til sjeldne sykdommer med løsninger fra Dell Technologies.

Huron Digital Pathology

Huron Digital Pathology

Revolusjonerer bransjen gjennom digitalisering, automatisering og kunstig intelligens (KI) med Isilon.