Intel® Core™-prosessorer
Finn ut mer om Intel

Hjelp meg å velge: Tilleggstilbud for Dell Endpoint Security

Absolute-logo

Absolute

Absolute eliminerer mørke endepunkter. Patentert Absolute Persistence®-teknologi er allerede innebygd i fastvaren til Dell-enhetene, og kan overleve manipulering, installasjon av operativsystem og sletting av harddisk, noe som gir uovertruffen synlighet og kontroll over endepunkter – enten de er på eller utenfor nettverket. Med Absolute kan kundene se, administrere og sikre alle endepunkter, uansett hvor de befinner seg.

 • Overvåk aktivitet for enhet, data, program og bruker.
 • Vurdere enhetsplassering og opprette geo-gjerder for enheter for å håndheve fysiske grenser
 • Utbedre ukontrollert enhetsrisiko på minutter kontra dager
 • Lås falske enheter eller risikoutsatte data
 • Nøytraliser trusler og dokumenter samsvar
 • Undersøk og gjenopprett stjålne enheter.

Absolute Visibility:

 • Rapporter om maskinvare- og programvareressurser
 • Mål enhetsbruk.
 • Overvåk installert programvare.
 • Vurder sikkerhetsholdning.
 • Overvåk tilstanden til kritiske applikasjoner.

Absolute Control:

 • Konsolider alle enheter, på eller utenfor nettverket for virksomheten.
 • Vis hundrevis av datapunkter for maskinvare, programvare, bruk og sikkerhet.
 • Geolokalisering for å overvåke beliggenheten for enheten.
 • Overvåk tilstanden til kritisk applikasjon.
 • Opprett geografisk avgrenset område for å flagge risikable enheter.
 • Frysing av ekstern enhet, etter behov eller med frakoblet tidsmåler.
 • Fullstendig eller selektiv datasletting.

Absolute Resilience:

Alle funksjoner for Absolute Visibility+

 • Selvhjelp for kritiske applikasjoner.
 • Ekstern skanning av sensitive data på enheter.
 • Kjør tilpassede eller forhåndsdefinerte PowerShell- og Bash-skripter.
 • Undersøk og gjenopprett stjålne enheter.

Forbedret enhetssynlighet:

Du har alltid en direkte synslinje til enhetene dine, uansett om de er på eller utenfor nettverket for virksomheten. Via Absolute Persistence, som er innebygd i fastvaren til Dell-enhetene, har du forbedret oversikt på tvers av flåten, og trygghet på at tilkoblingen ikke kan tukles med, selv når operativsystemet avbildes på nytt eller når harddisken byttes ut. Dra nytte av geoteknikk for å spore beliggenheten for enheten, og flagg risiko tilknyttet enheter som går utenfor området.

Rapportering og analyse:

Vis mangefasettert endepunkttelemetri relatert til maskinvare og programvare for enheten, bruk, viktige sikkerhetsfunksjoner, sensitive data og applikasjonstilstand. Identifiser forløpere til ikke-kompatible hendelser ved å bli varslet om endring av datapunkter som IP-adresse, serienummer for harddisk, operativsystembygging, installerte applikasjoner, geolokalisering og mye mer.

Automatiser endepunktsrobusthet:

Sørg for at sikkerhetsapplikasjoner som for eksempel VPN, antivirus, kryptering og forhindring av datatap, fungerer som de skal og er aktive på tvers av alle enhetene dine. Frys en manglende eller stjålet enhet for å gjøre den ubrukelig og beskytte den mot potensielle tyver. Identifiser sensitive data på endepunkter, og kjør fullstendig eller selektiv datasletting for å redusere risikoen tilknyttet datalekkasje. Kjør automatiserte PowerShell- og Bash-skripter på tvers av enheter tilknyttet vanlige IT- og sikkerhetshandlinger. Sikre overholdelse av forskriftsrammeverk som for eksempel GDPR, HIPAA og NIST.

Absolute gir et fullstendig tillegg med sikkerhetsfunksjoner og muligheter for eksterne tjenester for sikkerhet, slik at du kan kontrollere og sikre data og enheter i virksomheten:
 1. Rapportering og analyse

  Samle inn svært nøyaktig informasjon fra hver enhet, inkludert historiske data. Fastslå om det er lagret sensitive data på en enhet. Identifisere aktiviteter og brukeratferd som potensielt kan forårsake en sikkerhetshendelse, inkludert endring av IP-adresse, plassering, uautorisert tilgang til sensitive data, installering av ikke-kompatibel programvare eller maskinvare og mye mer. Motta en melding hvis slike aktiviteter oppstår.

 2. Geoteknologi

  Spor ressurser på Google MapTM, inkludert nylige og tidligere plasseringer. Opprett et geografisk avgrenset område basert på retningslinjene for virksomheten. Undersøk enheter som er utenfor angitte grenser eller ved en uautorisert plassering.

 3. Risikovurdering

  Identifiser risikoforhold og bli varslet hvis disse forholdene oppstår. Viktige sikkerhetsdata integreres automatisk med SIEM-løsninger. Søk etter sensitive data på endepunktet, og skreddersy sikkerhetssystemet basert på resultatene. Valider statusen for komplementære sikkerhetsapplikasjoner som kryptering, beskyttelse mot skadelig programvare og SCCM. Bruk disse rapportene for å bevise for kontrollører at sikkerhetstiltakene var iverksatt på riktig måte og effektive da sikkerhetshendelsen oppstod.

 4. Svar på risiko

  Programmer ny installasjon automatisk for virksomhetskritiske programvareapplikasjoner for endepunkter. Gjenopprett eller slett data eksternt. Angi policyer for å sikre at frakoblede enheter er beskyttet automatisk. Frys en enhet og kommuniser med brukeren for å kontrollere statusen. Opprett en revisjonslogg for å dokumentere at data på en enhet som er utsatt for risiko, ble godt sikret, at ingen har fått tilgang til dem, og at de ble slettet på en sikker måte. Bruk sertifiserte data til å slette workloader for å avhende en enhet.

 5. Endepunktundersøkelser

  Dra nytte av Absolute Investigations-teamet for å fastslå årsaken til en sikkerhetshendelse på et endepunkt. Identifiser og fjern innsidetrusler. Forbedre anbefalte framgangsmåter slik at den samme hendelsen ikke oppstår flere ganger. Fastslå om noen har fått tilgang til data i løpet av en hendelse, og hvorvidt det er nødvendig å sende et varsel om databrudd. Gjenopprett stjålne enheter.

Chrome-alternativer for Absolute er tilgjengelige. Funksjonsmatrisen nedenfor gjelder for Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige Absolute-løsninger for Chrome, kan du kontakte salgsrepresentanten din.
Absolute Visibility
(God)
Absolute Control
(Bedre)
Absolute Resilience
(Best)
Absolute Console
Nettskybasert konsoll, sentralisert kontrollpanel, tilpassbare miniprogrammer, forhåndsdefinerte og tilpassede rapporter og varsler, rollebasert tilgangskontroll, enkel pålogging og godkjenning med to faktorer
Spor maskinvare
Rapporter og varsle om hundrevis av maskinvareegenskaper, forhåndsbygde og tilpassede rapporter, spor nye enhetsaktiveringer og tilkoblingshistorikk, spor utviklingen av frakoblede enheter, flagg manglende enheter og bli varslet når de kobles til Internett, spor enhetsplassering med 365 dagers historikk
Mål enhetsbruk
Vurder enhetsbruk basert på samhandlingshendelser for enheter, rapporter om daglig gjennomsnittsbruk av enheten, og sammenlign bruken på tvers av ulike enhetsgrupper for å oppdage underutnyttede enheter
Overvåk installert programvare
Vurder installert programvare på enhetene, dra nytte av forhåndsbygde kataloger for å identifisere programvare og serier, rapporter og varsle om konfigurasjonsendringer av programvare eller manglende overholdelse av retningslinjer
Vurder sikkerhetsholdning
Rapporter om kryptering og beskyttelse mot skadelig programvare i hele populasjonen for enheten, og overvåk utviklingen av krypteringsstatus over tid
Overvåk tilstanden til kritiske applikasjoner
Rapporter om tilstanden til kritiske applikasjoner, slik som Endpoint Management, VPN, Endpoint Protection eller Data Protection
Tredjepartsintegreringer
Integrering med ServiceNow- og SIEM-verktøy
Oppdag uautorisert enhetsflytting
Definer geografisk avgrenset område for å oppdage uautorisert enhetsflytting og bli varslet når en enhet krysser et geografisk avgrenset område
Ekstern frysing av enheter
Frys en enhet med tilpasset melding – planlagt eller på forespørsel, angi en frakoblet tidtaker for automatisk å fryse enheter
Slett data eksternt
Slett filer selektivt på en hvilken som helst enhet, og utfør en komplett enhetssletting med samsvarssertifikat
Utfør selvhjelp for kritiske applikasjoner
Aktiver fleksibel endepunktsikkerhet ved å reparere og installere kritiske applikasjoner på nytt automatisk, slik som administrasjon av endepunkt, VPN, Endpoint Protection og databeskyttelse når de mangler, er deaktivert eller ikke kjører som de skal.
Identifiser sensitive opplysninger om enheter
Oppdag PII, PHI, PFI, SSN, GDPR-data og nettverk som er på/av for Intellectual Property, vurder datarisiko, beregn kostnader ved eksponering, identifiser enheter med sensitive filer som synkroniseres med nettskylagring (Dropbox, iCloud, Box, OneDrive)
Spør på og rett opp problemer på enheter eksternt i stor skala
Dra nytte av mer enn 130 forhåndsbygde workflower fra Reach Library, og kjør alle tilpassede PowerShell- eller BASH-skripter på én eller flere enheter
Undersøk og gjenopprett stjålne enheter
Dra nytte av Absolute Investigations-ekspertteamet for å undersøke og gjenopprette stjålne enheter i samarbeid med politimyndigheter (service for enheter som ikke er funnet, er bare tilgjengelig for utdanningskunder i Nord-Amerika, Storbritannia og Australia 2)
Forstå bruk på nett
Se hvilket nettinnhold elevene fokuserer på, i tillegg til hvor ofte og hvor lenge nettbasert opplæringsverktøy brukes, og finn ut om elevene besøker usikkert innhold eller usikre nettsteder

Vanlige spørsmål

Absolute-operativsystemagenten støttes på følgende operativsystemer:
Windows 10 (32- og 64-biters)
Windows 8.1 (32- og 64-biters)
Windows 7 (32- og 64-biters)
Mac OS X 10.9 til 10.14
Android 4.4.2–9.0
Selv om kryptering er viktig for å sikre at enhetene og beliggenheten av data er sikre i tilfelle de går tapt, kan det i enkelte tilfeller hende at du trenger mer informasjon og andre muligheter. Dette omfatter sletting av data, finne igjen enheten eller kjøring av eksterne undersøkelser på utsatte systemer. Du må kanskje også dokumentere overholdelse – inkludert krypteringsstatus – for å redusere potensielle gebyrer eller bøter.

I tillegg er kryptering generelt ikke godt håndhevet i bransjen. Absolute styrker kryptering (blant andre sikkerhetsverktøy, slik som antivirus og VPN), slik at du kan overvåke tilstanden til applikasjonen på tvers av flåten og mulighet til selvhjelp for kritiske komponenter når det oppstår manglende overholdelse.
Absolute er designet for å dekke spesifikke behov knyttet til enhetskontroll og robusthet, inkludert muligheten til å overleve nye avbildinger av operativsystemet og sletting av harddisken, få tilgang til alle enheter via en Internett-tilkobling og utføre eksterne sikkerhetstiltak. Absolute omfatter ikke beskyttelse mot trusler, oppdaging og svar eller kryptering. Det gir imidlertid innsyn i tilstanden til disse verktøyene og mulighet til selvhjelp for usunne agenter via nettskybasert konsoll.

Absolute sikrer synlighet på tvers av alle enheter, på eller utenfor nettverket for virksomheten. Gjennom en digital tilkobling innebygd i fastvaren til Dell-enhetene, opprettholder du en direkte toveis tilkobling selv ved ny avbilding av operativsystemet eller når harddisken byttes ut. Absolute gir også en rekke enhetsberegninger, inkludert maskinvareinformasjon, programvare som er distribuert på enheter, sensitive data på enheter og sikkerhetsfunksjoner som kryptering og antivirus.
Intel® Core™-prosessorer
Finn ut mer om Intel