Hjelp meg å velge: Energieffektive alternativer

Hvorfor velge Energy Star?

Hvorfor velge Energy Star?

ENERGY STAR®-kvalifiserte produkter er den anerkjente standarden for energieffektivitet, angitt av den amerikanske miljøverninstansen EPA (Environmental Protection Agency) og det amerikanske energidepartementet. Når du reduserer strømforbruket, sparer du ikke bare penger, men du reduserer også utslipp fra strømproduksjon. Du kan begrense strømforbruket og miljøpåvirkningen ytterligere ved å bruke strømstyring eller slå av produktet når det ikke er i bruk over lengre perioder, spesielt om natten og i helger.

Når du velger et Energy Star-godkjent produkt, kan du også velge mellom ulike kategorier, avhengig av hvilken ytelse du trenger. Dell har vært Energy Star-partner i over ti år, noe som viser at vi tar energieffektivitet på alvor, i produktene våre og for kundene.

Hvorfor velge EPEAT-registrerte konfigurasjoner?

Hvorfor velge EPEAT-registrerte konfigurasjoner?

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool fra Green Electronics Council) er det mest omfattende verktøyet for evaluering av de totale miljømessige kriteriene. EPEAT-verktøyet dekker åtte kategorier og en rekke kriterier (blant annet om et produkt oppfyller Energy Star-kravene) og gjør det dermed enkelt for kundene å evaluere den totale påvirkningen et produkt har på miljøet. Registreringen varierer fra land til land. Du finner mer informasjon på www.epeat.net (på engelsk).