Hjelp meg å velge: Optiske stasjoner

Optiske stasjoner

Du kan bruke den optiske stasjonen på Dell-systemet til å se på DVD-er, spille videospill og sikkerhetskopiere data og bilder ved å brenne dem på CD-er, DVD-er eller Blu-ray™-plater. Du bør velge CD-, DVD- eller Blu-ray-plateformat ut fra kapasitetsbehov.

Hvis du ønsker deg mer lagringskapasitet enn CD-er eller ettlags DVD-er kan gi, kan du prøve en DVD-stasjon som er kompatibel med tolags (DL) DVD-plater, som gir opptil 8,5 GB med lagringsplass.

Du får høyere kapasitet med Blu-ray-stasjoner, som er tilgjengelige på utvalgte stasjonære og bærbare systemer av typene Dell Inspiron™, XPS™ og Alienware™.

Dell OptiPlex stasjonære PC-er tilbyr to typer stasjoner i to ulike former, smal og standard. Alternativene er DVD-ROM (som bare kan lese CD og DVD) og DVD +/- RW (som både kan lese og skrive CD og DVD). Den grunnleggende hastigheten for lesing og skriving måles som 1x for CD = 0,15 MB/s og = 1,3 MB/s for DVD.

Stasjonshastighet

Jo høyere hastighet en optisk stasjon har, målt i multiplum av en standard "basishastighet", jo raskere kan stasjonen skrive data til platen (en 16x-stasjon er for eksempel raskere enn en 8x-stasjon). Takket være denne økte skrivehastigheten kan du lage CD-er og DVD-er raskere jo høyere multiplum.

Kompatibilitet

Alle optiske DVD-stasjoner som er tilgjengelige i dag, er fullstendig bakoverkompatible med all tidligere teknologi og vanlige plateformater. Så du trenger ikke å bekymre deg – de gamle CD-ROM-ene og DVD-ene dine kan kjøres på det nye systemet, uavhengig av hvilken DVD-stasjon du velger. Blu-ray-platestasjoner kan være bakoverkompatible, men nyere Blu-ray-stasjoner er kanskje ikke det (se produktbeskrivelsen for å finne ut mer om kompatibilitet). I tillegg støtter alle tilgjengelige stasjonsalternativer tolags plater.

Stasjonstyper

  1. Kombistasjoner er stasjoner som leser både Blu-ray-plater og vanlige DVD-er i tillegg til CD-er. Kombistasjoner kan ikke skrive til eller slette Blu-ray-plater.

  2. RE-stasjoner er stasjoner som både kan lese og slette datamedier, inkludert Blu-ray-plater.

  3. RW-stasjoner er stasjoner som både kan lese og skrive data og medier på DVD (ikke Blu-ray-plater).

  4. To optiske stasjoner

    På utvalgte stasjonære PC-er kan du velge to optiske stasjoner.

    Kopier CD-er og DVD-er på en enklere måte, siden begge stasjonene kan brukes samtidig: én til å spille av platens innhold og den andre til å spille det inn.

    Flytt musikk og medier raskere til systemet, siden begge stasjonene kan utføre separate installeringer samtidig.

Dette diagrammet viser hvilket alternativ som er riktig for deg, basert på bruken din.

Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at systemet du konfigurerer, har alle alternativene som er oppført her. Kontakt systemansvarlig for å finne ut hvilke stasjonsalternativer som finnes.
Maks. dataoverføringshastighet Smal DVD-ROM Smal DVD +/- R/W Standard DVD-ROM Standard DVD +/- RW
Skriver Ikke aktuelt 8x DVD / 24x CD Ikke aktuelt 16x DVD / 48x CD
Leser 8x DVD / 24x CD 8x DVD / 24x CD 16x DVD / 48x CD 16x DVD / 48x CD