Hjelp meg å velge: Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Alternativene nedenfor er tilgjengelige avhengig av hvilken type Dell-PC du kjøper.
Velg
Hvis du …
Funksjoner
Gjenopprettingsmedier for operativsystem
Du trenger en ferdig plate med gjenopprettingsbilde for operativsystemet
Installerer Windows-installeringsfilene hvis det oppstår feil
Gjenopprettingsmedier for DVD-programvare
Du trenger en ferdig plate med gjenopprettingsdata for DVD-programvaren
Installerer installasjonsfilene for Cyberlink PowerDVD- og/eller Roxio®-programvaren hvis det oppstår feil
Ressurs-DVD
Trenger en ferdig disk med drivere for systemet
Gjør at du kan installere programvaren på nytt, slik at den passer til maskinvaren på systemet
Hvordan kommer jeg tilbake til disse tilstandene?
Hva bruker jeg?
Merknader
Dell Factory Image, inkludert operativsystemet og alle drivere og applikasjoner som ble installert da systemet ble bygd på Dell-fabrikken
Gjenoppretting av fabrikkbilde for å gjenopprette systemet til opprinnelig fabrikkbilde.
Omfatter ingen applikasjoner eller data som du har lagt til etter at du mottok systemet fra Dell.
Opprinnelig Windows-operativsystembilde (installerer ikke Dell-systemdriverne)
Oppretter for gjenopprettingsmedier for operativsystemet
Opprett verktøyet for gjenopprettingsstasjonen i Windows
Installerer bare Windows-operativsystemet. Inkluderer ikke Dell-systemdrivere eller applikasjoner som var forhåndsinstallert på systemet da du mottok det fra Dell, og heller ikke applikasjoner eller data du har lagt til.
Tilstanden til den nyeste sikkerhetskopien for operativsystempartisjonen
Microsoft filhistorikk, systemgjenoppretting og sikkerhetskopiering av systembilde
Følg instruksjonene i Microsoft Windows-verktøyene, da trinnene og prosessene kan variere avhengig av operativsystemet.
Den nyeste tilstanden for hele datamaskinen omfatter alle harddiskpartisjonene
Windows sikkerhetskopiering av systembildet fra en flyttbar enhet der filene er lagret.
Følg instruksjonene i Microsoft Windows-verktøyene, da trinnene og prosessene kan variere avhengig av operativsystemet.
Et tidligere tidspunkt da systemet fungerte som det skulle
Microsoft filhistorikk
Microsoft systemgjenoppretting
Filhistorikken kan konfigureres til å utføre planlagt, inkrementell eller kontinuerlig sikkerhetskopiering. Dette gir smidig gjenoppretting hvis en fil eller en hel mappe blir ødelagt eller går tapt. Microsoft-gjenopprettingspunkter kan brukes til å gå tilbake til et angitt tidspunkt.
  1. I tillegg til Microsoft-verktøyene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, forhåndsinstallerer Dell brukervennlige verktøy som hjelper deg med å opprette gjenopprettingsmedier, gjenopprette systemet til opprinnelig programvarekonfigurasjon og administrere fil- og systemsikkerhetskopier. Disse løsningene gjør følgende:

    Oppretter en oppstartbar gjenopprettingsstasjon som inneholder Windows Recovery Environment (også kalt WinRE) og eventuelt også Dells fabrikkimage (brukerens valg). Dell Factory Image inneholder operativsystemet og alle drivere og applikasjoner som ble installert da systemet ble bygd på Dell-fabrikken.

    Hvorfor er dette nyttig for meg? Med Windows Recovery Environment kan du løse problemer som hindrer Windows i å starte. Det gjør det også mulig å gjenopprette Windows til et tidligere tidspunkt, få tilgang til en ledetekst, og blant annet starte gjenopprettingsverktøyet for Dell-fabrikkbilder, og gjenopprette systemet til opprinnelig bilde – alt uten å være i Windows.

    Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med Dells fabrikkimage på gjenopprettingsdisken.

  2. Oppretter en engangssikkerhetskopi av Microsoft Windows-operativsystemet på en DVD eller ekstern lagringsenhet. Kopien vil også omfatte de fabrikkinstallerte Dell-driverne.

    Hvorfor er dette nyttig for meg? Dette gjør at du kan opprette en gyldig engangssikkerhetskopi av det opprinnelige Microsoft Windows-operativsystemet for å gjenopprette eller reinstallere operativsystemet hvis det skulle oppstå en systemfeil.

Dell-sikkerhetskopiering og gjenoppretting er ikke lenger tilgjengelig for Dell-systemer.
Hva vil du sikkerhetskopiere?
Hva bruker jeg?
Merknader
Personlige filer som bilder, musikk og dokumenter fra en harddiskpartisjon
Verktøy for Windows filhistorikk
Verktøy for Windows sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Innbygde Windows-verktøy
Bare operativsystempartisjon, inkludert alle applikasjoner og data som er lagret der
Verktøy for Windows sikkerhetskopiering av systembilde
Verktøy for Windows sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Innbygde Windows-verktøy
Hele datamaskinen inkludert alle harddiskpartisjoner
Windows sikkerhetskopiering av systembilde (på enhet for ekstern lagring)
Windows sikkerhetskopiering av hele PC-en er ikke tilgjengelig i alle operativsystemversjoner