Dell DAV2108 8-porters analog, som kan oppgraderes til digital KVM-bryter med én lokal bruker, én strømforsyning