Hopp til hovedinnhold
  • Legg inn bestillinger raskt og enkelt
  • Vis bestillinger og spor forsendelsesstatus
  • Opprett og få tilgang til en liste over produktene dine

Hjelp meg å velge: RAID-konfigurasjon

Nivå/beskrivelse Feiltoleranse Fordel Ulempe
RAID 0

Tilordner data på tvers av stasjonene for å opprette store virtuelle disker. Gir forbedret ytelse fordi hver fysiske disk bare håndterer en del av forespørselen. Én stasjonsfeil gjør imidlertid den virtuelle disken utilgjengelig og dataene går tapt for alltid.
Ingen Forbedret ytelse
Ekstra lagring
Bør ikke brukes til kritiske data
RAID 1

Speiler data der data er lagret redundant på to stasjoner. Hvis det oppstår feil på én disk, tar den andre over og fungerer som primærstasjon.
Diskfeil
Feil på én disk
Høy leseytelse
Rask gjenoppretting etter stasjonsfeil
Dataredundans
Høye diskkostnader
Begrenset kapasitet
RAID 5

Tilordner data på tvers av stasjoner og lagrer paritetsbiter for hver datastripe på ulike stasjoner på VD-en. Paritetsbiter inneholder informasjon som gjør at dataene på en disk kan gjenopprettes fra de gjenværende diskene hvis det skulle oppstå en enkeltdiskfeil.
Diskfeil
Feil på én disk
Effektiv bruk av stasjonskapasitet
Høy leseytelse
Middels til høy skriveytelse
Middels store konsekvenser ved diskfeil
Lengre gjenoppbygging på grunn av ny paritetsberegning
RAID 6

Tilordner data på tvers av stasjoner og lagrer paritetsbiter for hver datastripe på ulike stasjoner på VD-en. I motsetning til RAID 5 utfører RAID 6 to paritetsberegninger – P og Q – slik at den tåler dobbeltdiskfeil.
Dataredundans
Høy leseytelse
Diskfeil
Feil på to disker
Redusert skriveytelse på grunn av doble paritetsberegninger
Ekstra kostnad på grunn av to diskekvivalenter viet til paritet
RAID 10

Striper over speilede sett. Høye diskkostnader, men en fremragende løsning for dem som trenger høy ytelse og redundans i tillegg til den raskeste gjenopprettingstiden hvis det skulle oppstå en stasjonsfeil.
Diskfeil
Én diskfeil per speilet sett
Høy leseytelse
Støtter den største RAID-gruppen på 192 stasjoner
Dyrest
RAID 50

Striper over RAID 5-sett. En ytelsesøkning i forhold til RAID 5 kan oppnås avhengig av konfigurasjonen. Dette skyldes færre diskavlesninger per paritetsberegning.
Diskfeil
Én diskfeil per utvidelse
Høy leseytelse
Middels til høy skriveytelse
Støtter den største RAID-gruppen på 192 stasjoner
Middels store konsekvenser ved diskfeil
Lengre gjenoppbygging på grunn av ny paritetsberegning
RAID 60

Striper over RAID 6-sett. En ytelsesøkning for RAID 6 kan oppnås avhengig av konfigurasjonen. Dette skyldes færre diskavlesninger per paritetsberegning.
Diskfeil
To diskfeil per utvidelse
Høy leseytelse
Støtter den største RAID-gruppen på 192 stasjoner
Redusert skriveytelse på grunn av doble paritetsberegninger
Ekstra kostnad på grunn av to diskekvivalenter viet til paritet

Sammenlign produkter (0)
Skjul

Legg til produktene du vil sammenligne, og avgjør raskt hvilket som er best egnet for deg.

Sammenlign
0
Priser: Prisen som er tilgjengelig på dette nettstedet, er Dells priser kun for onlinekjøp. Ingen rabatter gjelder for Dells onlinepriser annet enn reduksjonene som er oppført på dette nettstedet. Eventuelle kampanjerabatter som er oppført på dette nettstedet, er basert på en tidligere onlinepris for samme produkt eller tjeneste. Hvis du har kontraktsmessige vilkår med Dell som viser til listepriser, kan du kontakte kundekontakten din hos Dell for informasjon om Dells listepriser.

Prisene og spesifikasjonene var riktige da de ble publisert. Det tas forbehold om tilgjengelighet. Prisene kan endres uten forvarsel. Bildene er bare til eksempel – de faktiske produktene kan se annerledes ut. Dell er ikke ansvarlig for feil i typografi eller fotografi. Tilbudene er begrenset til fem systemer per kunde per kampanjeperiode. For kjøp over fem enheter er våre teknologirådgivere for små virksomheter her for å hjelpe deg. Klikk for å chatte. Prisene og tilbudene som er angitt på Internett gjelder kun ved kjøp i Dells nettbutikk.

**Leasing og finansiering tilbys kvalifiserte bedriftskunder av Dell Bank International d.a.c., gjennom Dell Financial Services (DFS) med adresse Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland, og regulert av den irske sentralbanken. Den finansielle pris kan variere ift kundesegment. Tilbud kan endres uten forhåndsvarsel og forutsetter at produktene er tilgjengelige, kredittgodkjennelse og inngåelse av dokumentasjon som er utarbeidet av og akseptabel for DFS. Dell Technologies og Dell Technologies logoen er varemerker tilhørende Dell Inc.

Vilkår
leveringsbetingelser:
Systemer avsendes neste hverdagen (helg og helligdager unntatt). Gjelder for bestillinger, som er forutbetalt eller har kredittgodkjennelse. Leveringsmåten blir den raskeste som er tilgjengelig, vanligvis innen 3–6 dager, alt etter hvor kunden befinner seg. Begrenset antall til rådighet. Eksakt leveringsdato garanteres ikke. Dell er ikke ansvarlig for eventuelle tap, gebyrer, skader, tilleggsomkostninger eller utgifter ved en eventuell forsinkelse. Programvare og tilbehør kan avsendes separat og ankomme senere, eller kan forsinke leveringen af den samlede bestilling.

Varemerker: Dell Technologies, Dell og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logoen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logoen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Intel Evo, Intel Optane, Iris, Itanium, MAX, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. AMD og AMD Arrow-logoen, samt kombinasjoner av disse, er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA-logoen, GeForce, GeForce RTX, GeForce RTX Super, GeForce GTX, GeForce GTX Super, GRID, SHIELD, Battery Boost, Reflex, DLSS, CUDA, FXAA, GameStream, G-SYNC, G-SYNC Ultimate, NVLINK, ShadowPlay, SLI, TXAA, PhysX, GeForce Experience, GeForce NOW, Maxwell, Pascal og Turing er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Andre varemerker kan være varemerker for sine respektive eiere.