Centra danych 2017-2019: hiperkonwergentne, zautomatyzowane i energooszczędne

Wśród najważniejszych kierunków rozwoju centrów danych w ciągu najbliższych 3 lat analitycy IDC wymieniają wyposażanie ich w hiperkonwergentną, zautomatyzowaną i energooszczędną infrastrukturę all-in-one oraz wykorzystywanie jej do obsługi nowego typu obciążeń kontekstowych (systemy kognitywne AI, uczenie maszynowe).

Przybywać będzie zwolenników płacenia tylko za faktycznie skonsumowane moce obliczeniowe, czyli modelu Pay-as-you-go IT. CIO, wyznaczając priorytety działania dla swoich działów IT będą musieli uwzględniać powyższe tendencje, nie zapominając jednocześnie o konieczności optymalizacji kosztów operacyjnych, w tym poprawie efektywności energetycznej centrów danych (wskaźnik PUE).

Najważniejsze kierunki rozwoju centrów danych wg IDC

Obciążenia nowego typu: do 2019 r. 30 proc. inwestycji w centrach danych będzie dedykowana obsłudze obciążeń kontekstowych nowej generacji, takich jak: systemy kognitywne, sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence), uczenie maszynowe czy rozszerzona rzeczywistość (augmented reality).

Hiperkonwergentna infrastruktura

W ciągu 3 lat hiperkonwergentne, hiperskalowalne zestawy sprzętu IT w szafach rackowych będą stanowić 60 proc. wdrożeń serwerów/pamięci masowych/sprzętu sieciowego, co prowadzić będzie do zmian konstrukcyjnych i parametrów w systemach zasilania i chłodzenia centrów danych.

Pay-as-you-go IT

Do 2018 roku wydatki na modele usługowe typu pay as you go (płać za faktycznie wykorzystywane moce obliczeniowe) będą stanowić połowę budżetów IT przeznaczanych na własną i zewnętrzną infrastrukturę IT oraz wyposażanie centrów danych.

Inteligentne centra danych

W 2017 r. tylko 20 proc. przedsiębiorstw zamierza wdrażać centra danych definiowane programowo (software defined datacenters) ze względu na ograniczenia przepustowości w obiektach krytycznych, które opóźniają transformację.

Gwarantowane zasilanie

Do 2018 r. wiodący operatorzy centrów danych będą zmniejszać zależność swoich obiektów od sieci energetycznych; 1/4 energii potrzebnej do zasilania centrum danych będzie generowana z własnych źródeł energii.

Infrastruktura All-in-one – konwergentna i zautomatyzowana

W przeszłości działy IT budowały własną infrastrukturę i kupowały gotowe oprogramowanie, obecnie coraz częściej poszukują sposobów na odwrócenie tego modelu. Chcą kupować proste, łatwe w obsłudze i szybkie we wdrażaniu zintegrowane platformy infrastrukturalne, na których szybko można zbudować i uruchomić własne, unikatowe aplikacje biznesowe oraz innowacyjne usługi. Umożliwia to konwergentna i hiperkonwergentna infrastruktura, która upraszcza zarządzanie poprzez dostarczanie kompletnego środowiska obliczeniowego w postaci jednego, zintegrowanego modułu.

Zakup poszczególnych komponentów serwerowych, sieciowych i pamięci masowych, integracja i zarządzanie nimi staje się zbyt skomplikowane w przypadku wielu operacji IT. Systemy hiperkonwergentne zapewniają wszystko, co potrzebne – moc obliczeniową, pamięci masowe i zasoby sieciowe – w ramach pojedynczego modułu. Są szybsze we wdrażaniu, instalacji i konfiguracji, łatwiej zarządza się zintegrowanymi komponentami sprzętowymi i programowymi. System jest zarządzany z poziomu jednej konsoli przez jednego administratora. Szybko można dodawać maszyny wirtualne. Gdy wzrosną wymagania, można zwiększać zasoby dokupując dodatkowe moduły, które łatwo doinstalować. Po ich dołączeniu do istniejących jednostek tworzą jednolite środowisko zarządzane z tej samej konsoli.

Ponadto, co istotne, systemy konwergentne są oparte na najnowszych technologiach, tworzących tzw. trzecią platformę ICT, takich jak: flash, skalowalne pamięci masowe (scale-out), systemy software-defined oraz chmurowe. Automatyzacja działania i dostarczania usług IT to kolejna cecha wyróżniająca nowoczesne centrum danych.

Czynniki wpływające na zmiany dokonujące się w centrach danych wg prognoz IDC FutureScape:

  • transformacja cyfrowa pozwalająca zwiększać wydajność;
  • zmiany ekonomiczne – dane jako cyfrowy kapitał;
  • globalne wahania – konkurencyjność, ryzyko;
  • słabe punkty – bezpieczeństwo, prywatność, regulacje;
  • wszystko, w dowolnym miejscu – rosnące znaczenie sztucznej inteligencji opartej na komputerach.

Jak poprawić wskaźnik PUE?

Optymalizacja wykorzystania energii (jeden z głównych składników bieżących kosztów obsługi data center) zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów zarządzających centrami danych. Analitycy Gartnera szacują, że bieżące koszty energii rosną co najmniej o 10 proc. rocznie w związku ze wzrostem cen kilowatogodziny (kWh) i rosnącym zapotrzebowaniem na energię, zwłaszcza w przypadku serwerów o dużej gęstości mocy. Energia stanowi około 10 proc. wydatków operacyjnych (OPEX) ponoszonych przez centra danych.

PuE (Power Usage Effectiveness) to wskaźnik służący do określenia wydajności energetycznej centrum przetwarzania danych.

Eksperci Gartnera podają kilka rad, jak poprawić efektywność energetyczną centrów danych:

  • Redukcja energii konsumowanej przez serwery poprzez: eliminację zbędnych obciążeń, konsolidację maszyn wirtualnych, wirtualizowanie większej ilości obciążeń, eliminowanie serwerów nie realizujących użytecznych operacji, wymianę starych serwerów na nowsze, energooszczędne.
  • Optymalizacja powierzchni centrum danych (budując nowe obiekty warto uwzględniać konstrukcje modułowe).
  • Optymalizacja systemów chłodzenia centrum danych (stosowanie tzw. air economizers umożliwiających np. chłodzenie zimnym powietrzem z zewnątrz; wykorzystywanie ciepła wytworzonego w centrum danych do ogrzewania budynków; optymalizacja systemów klimatyzacji – czasowe wyłączenia; stosowanie alternatywnych źródeł chłodzenia).
  • Eliminowanie nieefektywnych systemów zasilania i chłodzenia.
  • Korzystanie z narzędzi do zarządzania infrastrukturą centrum danych DCIM (data center infrastructure management).

About the Author: Dell Technologies