Hiperkonwergencja, czyli “infrastruktura z pudełka”

Hiperkonwergencja to połączenie i zintegrowanie w jednym, modularnym, prekonfigurowanym i zoptymalizowanym systemie komponentów IT wcześniej funkcjonujących oddzielnie (pamięci masowe, serwery, sieci, hiperwizory). Koszty administrowania taką zintegrowaną infrastrukturą są niższe, dzięki temu, że wszystkie moduły są w ujednolicony sposób zarządzane, konfigurowane i monitorowanie za pośrednictwem warstwy software’owej – co istotne – z jednej, uniwersalnej konsoli i z wykorzystaniem pojedynczego, zunifikowanego interfejsu. Oprogramowanie odgrywa kluczową rolę w systemach hiperkonwergentnych i decyduje o ich wartości. Nowoczesne technologie wirtualizacyjne oraz programowo definiowane pamięci masowe SDS (software-defined storage) znacząco usprawniają ich działanie.

Hiperkonwergentą infrastrukturę można łatwo skalować poprzez dodawanie nowych modułów. Ponieważ informatyk nie musi osobno konfigurować serwerów, pamięci masowej, hiperwizorów i urządzeń sieciowych, łatwo wdraża się nowe hiperkonwergentne urządzenia infrastrukturalne (appliances). Producent dostarcza wstępnie zintegrowany sprzęt lub oprogramowanie do pobrania i wdrożenia w już posiadanym (lub właśnie budowanym) systemie IT.


Hiperkonwergentny system, często określany jako “infrastruktura z pudełka”, łączy wszystkie elementy niezbędne do przetwarzania w centrum danych (serwery, przestrzeń dyskową oraz funkcje sieciowe). Jedną z podstawowych zalet takiego rozwiązania jest możliwość budowy skalowalnego systemu, który gdy zajdzie potrzeba jego rozbudowy – może być dynamicznie i automatycznie rekonfigurowany bez konieczności ręcznej zmiany parametrów pamięci masowej.

Infrastruktura hiperkonwergentna może też stanowić alternatywę dla chmur publicznych. Dostawcy urządzeń konwergentnych przekonują, że ich rozwiązania oferują korzystniejsze całkowite koszty posiadania (TCO) przy obniżonych wydatkach Opex i Capex, niż w przypadku korzystania z usług chmurowych, takich jak na przykład Amazon Web Services. Hiperkonwergencja to również sposób na połączenie firmowej infrastruktury z chmurą publiczną, dzięki czemu zachowuje się zarówno korzyści wynikające z posiadania własnej serwerowni, jak i zyskuje wygodę korzystania z usług chmurowych.


Podstawowe korzyści z zastosowania hiperkonwergencji

  • redukcja kosztów obsługi systemów IT wynikająca z dostępności zintegrowanego, modularnego, prekonfigurowanego i zoptymalizowanego systemu (w razie problemów wystarczy kontakt z jednym dostawcą),
  • all-inclusive z jednego pudełka: moce obliczeniowe, pamięci masowe, sieci, ochrona danych,
  • ułatwienia w obsłudze zasobów IT poprzez uproszczenie ich funkcjonowania i zarządzania,
  • łatwość skalowania poprzez dodawanie nowych modułów,
  • wysoka wydajność i kompatybilność sprzętu,
  • zachowanie pełnej kontroli nad działaniem systemu i bezpieczeństwem danych,
  • możliwość korzystania z pojedynczego, zunifikowanego interfejsu,
  • hiperkonwergentny system może pełnić rolę pomostu między własną serwerownią a platformami chmurowymi.

 Tym co przyciąga wielu do hiperkonwergencji jest to, że stwarza ona architekturę, która automatycznie rozwija się w miarę jak przedsiębiorstwa zwiększają obciążenia. Prawdziwa siła hiperkowergentnych platform polega na tym, że umożliwiają one szybsze wprowadzanie cyfrowych produktów na rynek, usprawniając jednocześnie działania związane z rozbudową, udostępnianiem i zarządzaniem.

About the Author: Dell Technologies