Jak firmy postrzegają cyfrową transformację?

Dell EMC Digital Transformation Cloud Technology

W ubiegłym roku firma Dell Technologies we współpracy z instytutem IFTF (Institute for the Future) przygotowała raport zatytułowany „The Next Era of Human-Machine Partnerships”. Przedstawiono w nim przewidywania na temat tego, jaki będzie wpływ nowych technologii, takich jak internet rzeczy (IoT – Internet of Things), robotyka, cloud computing, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR – Augmented Reality i VI – Virtual Reality) oraz sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence) – na to jak żyjemy, pracujemy i prowadzimy działalności biznesową. W ramach badań przeprowadzonych we współpracy z dwudziestoma technicznymi, akademickimi i biznesowymi ekspertami z całego świata, przeanalizowano, jak transformacja cyfrowa (DX – Digital Transformation) oparta na nowych technologiach zmieni życie społeczne i ekonomię, oraz jak będzie wyglądał rynek pracy w następnej dekadzie.

Co o cyfrowej transformacji myślą same firmy?

To ważne pytanie zadał na swoim blogu Jeremy Burton, Chief Marketing Officer, Dell Technologies. Aby znaleźć na nie odpowiedzi, Dell zlecił przeprowadzenie badania wśród 3800 liderów biznesowych z całego świata. Zapytano ich, jak postrzegają cyfrową transformację oraz o perspektywy rozwoju  ich biznesu w ciągu następnych 10-15 lat.

Jak się okazuje, liderzy zgadzają się ze stwierdzeniem, że wkraczamy w nową erę partnerstwa między człowiekiem a maszyną – 82 proc. jest przekonanych, że ludzie i maszyny będą coraz bardziej ze sobą współdziałać jako jednolity zespół. Jednakże 3800 ankietowanych liderów ma różne zdania odnośnie tego, co przyszłość oznacza dla nich, ich biznesu i całego świata. I tak na przykład 50 proc. uważa, że zautomatyzowane systemy pomogą zaoszczędzić czas w ramach realizowanych działań biznesowych. Druga połowa jest przeciwnego zdania. Niemal połowa (49 proc.) uważa, że rozszerzanie zakresu współpracy pozwoli zwiększyć produktywność.

Biorący udział w badaniu są podzieleni odnośnie tego, czy cyfrowa przyszłość stanowi szansę, czy też zagrożenie: 48 proc. twierdzi, że rosnąca zależność od technologii zwiększa ryzyko strat w przypadku cyberataku. Natomiast 52 proc. nie ma takich obaw. Podobne różnice zdań widać, gdy zapytano o środki, które przedsiębiorstwa będą musiały zastosować, aby łagodzić te zagrożenia. 50 proc. wskazuje potrzebę dostępności przejrzystych protokołów w razie awarii autonomicznych maszyn. Druga połowa najwyraźniej nie dostrzega takiej potrzeby.

Firmy oprócz tego, że dzieli różne postrzeganie przyszłości, to mają one także poczucie zagrożeń i przeszkód związanych z digitalizacją i potem funkcjonowaniem jako cyfrowe przedsiębiorstwa (około 2030 r.). 93 proc. respondentów napotyka na przeszkody w trakcie procesu transformacji cyfrowej. Pomimo świadomości tych wyzwań, firmy łączy potrzeba transformacji i optymizm, jeżeli chodzi o możliwości jej realizacji. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wierzy, że osiągnie ambitne cele cyfrowe: 90 proc. respondentów uważa, że w ciągu 5 lat będą w stanie dostarczać swój produkt jako usługę.

Jestem pod wrażeniem tego, jak dalece rozprzestrzenia się imperatyw transformacji, ale zaskakuje mnie podwójna perspektywa. Niemal wszyscy znają maksymę: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak jest. Jesteśmy w epoce fundamentalnych zmian. Firmy mogą albo wykorzystać swoją szansę i przekształcać się, by odgrywać decydującą rolę w przyszłości…, albo pozostać daleko w tyle

– pisze w podsumowaniu Jeremy Burton.

Firmy łączy potrzeba cyfrowej transformacji – podsumowanie wyników badania

Biorąc pod uwagę przeszkody, jakie napotykają firmy, tendencję do przenoszenia biznesu online oraz udostępniania produktów i usług w czasie rzeczywistym (24/7) – przedsiębiorcy są zgodni co do tego, że muszą się zmieniać. Badanie Dell Technologies pokazało, że istnieje szerokie porozumienie i świadomość konieczności podjęcia przez firmy wyzwań jakie niesie proces cyfrowej transformacji.

Jak przyspieszyć cyfrową transformację?

 • pozyskiwanie zaangażowanych, wykwalifikowanych pracowników (90 proc.),
 • uczynienie doświadczenia klienta priorytetem (88 proc.),
 • powiązanie wynagrodzeń, szkoleń i kluczowych wskaźników wydajności z cyfrowymi celami i strategiami (85 proc.),
 • łączenie zadań liderów wyższego szczebla z procesem digitalizacji biznesu (85 proc.),
 • wprowadzanie polityk i technologii w celu pełnego wsparcia transformacji miejsc pracy i tworzenia zdalnej, elastycznej siły roboczej (85 proc.),
 • wzmacnianie linii biznesowych (80 proc.),
 • uczenie pracowników kodowania/rozumienia podstaw programowania (79 proc.)
 • wyznaczenie szefa (AI Officer) odpowiedzialnego za wdrażanie sztucznej inteligencji (75 proc.),
 • automatyzacja wszystkiego i zachęcanie klientów do samoobsługi (74 proc.).

Wyniki badania pokazują również ogólny konsensus wśród liderów biznesu co do celów, które należy osiągnąć w ciągu 5 lat, aby móc bezproblemowo funkcjonować w cyfrowej epoce. De facto, zdecydowana większość firm wierzy, że zrealizuje wyznaczone cele pomimo wyzwań, które stoją przed nimi oraz powszechnego podejścia ad hoc do transformacji cyfrowej, które utrudnia połączenie najnowszych i najlepszych technologii ze zmianą kulturową i mentalnością.

Cele możliwe do osiągnięcia w ciągu 5 lat:

 • 94 proc. respondentów uważa, że będzie mieć skuteczną ochronę przed cyberzagrożeniami,
 • 90 proc. przewiduje, że dostarczy swoją ofertę produktów jako usługę,
 • 89 proc. wierzy, że zakończy migrację do modelu biznesu opartego na programowo definiowanych rozwiązaniach,
 • 85 proc. twierdzi, że inwestycje w badania i rozwój (R&D) przyspieszą rozwój ich biznesu,
 • 81 proc. będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, by z wyprzedzeniem zaspokajać nowe wymagania klientów,
 • 80 proc. będzie wzbogacać doświadczenia podłączonych do Sieci klientów o możliwości, jakie zapewnia wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality).

Wiele przedsiębiorstw zamierza realizować te priorytety, zwiększając inwestycje w nowe technologie, jak również w infrastrukturę i moc obliczeniową. Jak wynika z planów respondentów, odsetek przedsiębiorstw inwestujących w zaawansowane rozwiązania AI zwiększy się ponad trzykrotnie w ciągu 5 lat, podczas gdy liczba firm inwestujących w VR/AR (augmented reality – rozszerzona rzeczywistość) zwiększy się z 27 proc. do 78 proc.

Wiele z firm, które rozpoczęły cyfrową transformację nie realizuje jej dostatecznie szybko i dogłębnie, aby pokonać wszystkie przeszkody. Tylko 27 proc. przedsiębiorstw zdecydowało sie na cyfryzację wszystkich swoich operacji. Większość (57 proc.) firm stara się nadążyć za zmianami, a 93 proc. napotyka na bariery stojące na drodze do cyfrowego biznesu.

emc 2016 innovations transformation
emc 2016 innovations transformation

Tym, co spowalnia proces digitalizacji w wielu firmach (61 proc.) jest niewystarczająca cyfrowa wizja i strategia, co wynika m.in. z trudności z oszacowaniem zwrotu z inwestycji (ROI). Podobny odsetek przedsiębiorstw jako kolejne przyczyny wskazuje brak wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. Ponad połowa korzysta z przestarzałych technologii, które nie działają wystarczająco szybko, aby zapobiegać przeciążaniu danych oraz gwarantować bezpieczeństwo danych. Ponadto 51 proc. przyznaje, że stosuje nieskuteczne środki ochrony IT, a 59 proc. uważa, że ich pracownicy nie są dostatecznie świadomi cyberzagrożeń.

Główne przeszkody w procesie transformacji cyfrowej:

 • brak wizji i strategii rozwoju,
 • brak odpowiednio kwalifikowanych pracowników,
 • technologiczne ograniczenia

About the Author: Dell Technologies